Международната рейтингова агенция Фич Рейтингс (Fitch Ratings) потвърди дългосрочния рейтинг (Long-Term Issuer Default Rating - IDR) на УниКредит Булбанк на 'BBB' със стабилна перспектива. Рейтингът за подкрепа от акционерите на УниКредит Булбанк (SSR) остава "bbb", а рейтингът на жизнеспособността на банката (VR) - на ниво "bb+".

Дългосрочният рейтинг на УниКредит Булбанк следва нейния рейтинг за подкрепа от акционерите, който отразява виждането на Fitch за висока вероятност за подкрепа от страна на групата УниКредит.

УниКредит Булбанк е една от най-големите банки в българския банков сектор, с 19% от активите на сектора в края на 2023 г. Бизнес профилът на банката се подкрепя от доминиращата ѝ позиция сред големите корпоративни клиенти и силното присъствие в останалите сегменти. Банката е самофинансираща се, със стабилни и разнообразни клиентски депозити и поддържа високи капиталови коефициенти и значителни буфери над регулаторните изисквания.

Икономическата среда в България продължава да се подобрява, предлагайки умерени възможности за българските банки за устойчиво печеливш бизнес. Перспективите се подкрепят от членството в Банковия съюз и значителните подобрения в качеството на активите през последните пет години.

Съдържание на: УниКредит Булбанк