ЕРМ Запад активно монтира съоръжения за опазване на живота на птиците по електроразпределителната мрежа в Западна България преди есенната миграция. През август бяха обезопасени 110 стълба по електропровод "Каменец", който захранва общините Левски и Пордим, област Плевен, както и рискови стълбове по електропровод 110 KV в района на с. Яна, Софийска област. Част от дейностите са в рамките на двата проекта, които ЕРМ Запад изпълнява по програма LIFE на Европейския съюз в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), а друга част са в допълнение към проектите и се осъществяват по инициатива на дружеството въз основа на направен анализ за честотата и причините на прекъсванията на електрозахранването.

Монтират се няколко типа птицезащитни продукти - част от тях позволяват птиците безопасно да използват стълбовете от ЕРМ за почивка - кацалки и изолационни покрития; друга част целят да не се позволява на птиците да кацат на опасни за тях места - решетки и щъркобрани; като в допълнение се поставят специални маркиращи устройства - дивертори, които да насочват вниманието на птиците към местоположението на въздушните електропроводи.

"Наблюдаваме мрежата, за да идентифицираме рисковите зони, след което набавяме птицезащитни продукти и обезопасяваме съоръженията по мрежата. Като отговорна компания, ние стриктно изпълняваме своя ангажимент както към природата, така и към клиентите. Продължаваме, като целта ни е да обхванем всички проблемни места, които сме локализирали", каза Виктор Станчев, главен оперативен директор на ЕРМ Запад.

Източник: Електрохолд България

ЕРМ Запад изпълнява два проекта по програма LIFE, в рамките на които има ангажимент да обезопаси общо 6600 електрически стълба, да постави 4900 маркиращи устройства (дивертори) и да монтира 900 платформи за щъркелови гнезда. Анализи на ЕРМ Запад обаче показват, че други съоръжения, които не са включени в проектите LIFE, също създават опасност за птиците.

Естественото нарастване на популацията на някои видове птици наложи дружеството да започне извънредно да монтира съоръжения по ново определените участъци, за да намали опасността за птиците и броя на прекъсванията на електрозахранването. Основните рискове са свързани с попадане на птиците под напрежение - при кацане и излитане от стълб, едрите видове пернати може да направят "мост" между проводниците. Друг риск е свързан със сблъсък на птиците с електрическите проводници, защото когато са в полет за търсене на храна или когато метеорологичните условия са лоши и видимостта е намалена, птиците се удрят в електрическите проводници. Конфликтът им с електроразпределителната мрежа, освен че застрашава живота им, води и до непланирани прекъсвания на електрозахранването за клиентите.

Източник: Електрохолд България

Доклад на БДЗП през 2022 г. установи, че след поставянето на предпазни съоръжения по програма LIFE в отделни региони на територията, обслужвана от ЕРМ Запад, само две птици са станали жертва на сблъсък с въздушни електропроводи. Проучването е извършено в специално защитените зони: Врачански Балкан, Никополско плато, Деветашко плато, Западен Балкан, Палакария, Места, Кресна и Свищовско Беленската низина, където са обезопасени проводници с дължина 162 километра.

* Съдържание на Електрохолд България