Електрохолд България ще дари половин милион лева на Столична община за ремонтиране и изграждане на детски площадки на територията на София през следващите пет години.

Дарението беше одобрено на заседание на Столичния общински съвет на 27.07.2023 г. То е най-голямото досега на територията на Столична община и е част от кампанията "ДоброДЕТЕлите на София", която цели подобряване средата за живот за децата в столицата с подкрепата на бизнеса. Сумата ще бъде дарена на пет вноски по 100 хил. лв. годишно. Столична община предвижда обновяването на 130 детски площадки на територията на София. Броят и локациите ще бъдат определени и избрани от дарителят на база предварително подготвен от общината списък и стойност на проекта.

"Освен с основната си дейност, се стремим да сме полезни и като подкрепяме важни за хората и обществото каузи и проекти. Подобряването на качеството на живот и инвестициите в устойчиво развитие са част от нашата мисия. Затова Електрохолд България приветства инициативата "ДоброДЕТЕлите на София" и сме удовлетворени, че имаме възможността да допринесем за по-благоприятна и безопасна среда за децата в София, която ще насърчава активния начин на живот", заяви Карел Крал, главен изпълнителен директор на Електрохолд България.

По данни на Столична община в София живеят над 11 600 деца между 2 и 12 години, които се нуждаят от функционални, безопасни и модерни площадки за отдих и игра.


Материалът е предоставен от Електрохолд България