Напълно обновената и реконструирана открита разпределителна уредба 110 kV на подстанция "Търговище 2" на ЕСО беше въведена в експлоатация в присъствието на министъра на енергетиката Росен Христов. Реконструкцията на подстанцията, част от изпълнението на мащабния проект на Електроенергийния системен оператор "Дигитална трансформация и развитие на информационните системи на ЕСО в условията на ниско въглеродна енергетика", съфинансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС, започна през 2022 година и е на обща стойност 3 100 000 лева.

Подстанция "Търговище 2" 110/20kV, въведена в експлоатация през 1984 година, осигурява електрозахранването на град Търговище, Южната промишлена зона и още 17 населени места на територията на общината, както и на над 25 хиляди клиента на "Електроразпределение Север". Подстанция "Търговище 2" 110/20kV е разположена на площ от близо 6 000 кв.м. и работи с една открита разпределителна уредба 110 kV и една закрита разпределителна уредба 20kV.

Подстанцията е важна част от електропреносната мрежа на България, обезпечавайки преноса на електроенергията по посока Южна България, чрез електропровода 110кV

"Беломорци" с връзка към подстанция "Омуртаг", а чрез електропровода 110кV "Въбел" и връзката с подстанция "Хан Крум" осигурява преноса на електроенергията между Северна и Южна България. Съществена е нейната роля и за интегриране на електроенергията, произвеждана от ВЕИ.

Реконструкцията на откритата разпределителна уредба 110 kV на подстанцията ще допринесе за повишаване сигурността на електрозахранването в региона и увеличаване на възможностите за присъединяване на нови генериращи мощности към мрежа средно напрежение.

Снимка: Електроенергиен системен оператор

През 2021 година в подстанцията "Търговище 2" 110/20kV е изградена система за автоматично управление и е въведена към управление от опорния пункт в град Варна.

Проектът за "Дигитална трансформация и развитие на информационните системи на ЕСО в условията на ниско въглеродна енергетика" е част от изпълнението на мерките, заложени в Националния план на страната за възстановяване и устойчивост. В рамките на проекта Електроенергийният системен оператор вече е инвестирал над 130 млн. лв. за изграждането на системи за дистанционно управление. В експлоатация са пет опорни пункта в цялата страна, от които автоматизирано се управляват 150 подстанции на дружеството. До края на 2024 г. е планирано всичките 265 подстанции на ЕСО да се управляват дистанционно от опорен пункт.


Материалът е предоставен от Електроенергиен системен оператор.