• ОББ и ОББ Интерлийз са първите финансови институции в България, подписали гаранционно споразумение по линия на InvestEU за проекти в подкрепа на конкурентоспособността, иновациите и устойчивостта.
  • Наред с това се очаква сътрудничеството да ускори процесите по зеления преход в голям брой български дружества.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Обединена българска банка (ОББ) подписаха днес първото за България споразумение по линия на InvestEU. Вицепрезидентът на ЕИБ, Лиляна Павлова, Добромир Добрев, изпълнителен директор "Корпоративно банкиране и пазари" в ОББ, Николай Христов, главен изпълнителен директор на ОББ Интерлийз, и Хуберт Котони, директор на ЕИФ и ръководител на "Управление на мандатите", посочиха стратегическото значение на споразумението за конкурентоспособността на местните дружества.

Споразумението предвижда ЕИФ да гарантира заеми в три основни области. Гаранциите за конкурентоспособност ще подкрепят близо 76 млн. евро дългово финансиране за МСП в полза на конкурентоспособността, растежа и заетостта. InvestEU e "наследникът" на програмата COSME (2014-2020), в рамките на която ОББ и ОББ Интерлийз отпуснаха 7400 кредита с преференциални условия за общо над 800 млн. евро.

Снимка: ОББ

Гаранциите за устойчивост ще подкрепят близо 24 млн. евро дългово финансиране за МСП и малки дружества със средна капитализация в помощ на зеления преход в Европа. Тази тема е стратегически важна за ОББ, като InvestEU позволява на банката да има дори по-големи планове за устойчивия преход на българския бизнес.

Допълнителни заеми в размер на 10 млн. евро под формата на гаранции за иновации и цифровизация на МСП ще подпомогнат дружества, които разработват и внедряват нови продукти, услуги и процеси. Новият продукт е "наследникът" на InnovFin, в рамките на която ОББ отпусна над 120 кредита с преференциални условия за общо над 127 млн. евро.

Снимка: ОББ

Вицепрезидентът на ЕИБ, Лиляна Павлова, заяви: "Групата на Европейската инвестиционна банка се радва да бъде стратегически партньор на Европейската комисия по изпълнението на InvestEU, което ни дава възможност да финансираме по-иновативни и по-рискови проекти. Заедно с нашите партньори ние ще спомогнем за преодоляване на пазарните слабости и за намаляване на риска за трети лица, били те частни или публични инвеститори, като превъэмогнем инвестиционния застой или трудностите, породени от икономическата несигурност. Ценим активното участие на ОББ в InvestEU, първо по рода си в България и едно от първите за ЕС. Днешното споразумение ще засили още повече сътрудничеството между ЕИФ и ОББ във важни за политиката на ЕС области и ще повиши конкурентоспособността на българските дружества."

Снимка: ОББ

Изпълнителният директор на "Корпоративно банкиране и пазари" в ОББ, Добромир Добрев, заяви:"Горд съм, че след подписването на първата за България транзакция по Плана "Юнкер" в далечната 2015 г., седем години по-късно нашата банка отново е първенец на пазара по програмата InvestEU. Още по-горд съм, че правим това за две компании, които са част от Групата на KBC България - не само ОББ, но и ОББ Interlease. Това ново гаранционно споразумение е пример за нашето успешно партньорство през годините. Днес подписваме споразумение за нови заеми и лизинг на стойност над 110 млн. евро в подкрепа на българските МСП и малки дружества със средна капитализация - първата подобна операция в България по линия на InvestEU. Благодарение на нея ще подпомогнем конкурентоспособността на местните компании и ще увеличим кредитирането в стратегически области като устойчивостта, иновациите и цифровизацията. Убедени сме, че програмата InvestEU ще спомогне за осъществяване на инвестиционните намерения на българските МСП и дружествата със средна капитализация като осигурим достъп до средства при преференциални условия и облекчени изисквания за обезпеченост."

"Радваме се да възобновим партньорството си с Обединена българска банка, в този случай под егидата на програмата InvestEU. Споразумението е замислено като проводник на финансиране за българските дружества, което ще спомогне да станат по-конкурентоспособни и иновативни, и на инвестиции за зеления и устойчив преход. Предвид настоящите предизвикателства в енергетиката, пред които е изправена цяла Европа, ние вярваме, че това сътрудничество може да осигури финансова подкрепа, която ще позволи на тези дружества да постигнат важен напредък по зеления преход." - заяви Хуберт Котони, директор на ЕИФ и ръководител на "Управление на мандатите".


Материалът е предоставен от ОББ