* съдържание на Фризомат

В България все повече се реализира строителство на нови сгради, с възможност за монтиране на фотоволтаици. Бизнесът у нас дефинира добре своите планове и нужди от сграден фонд и 40% от новопостроените сгради се планират така, че да може лесно да бъдат разширени и надградени. Това споделя г-н Спас Колев, управител на Фризомат ООД по повод 30-годишнината на компанията в България.

снимка: Фризомат

Основните причини, поради които бизнесът избира стоманени сглобяеми сгради са бързината на проектиране и строеж; здравината на конструкциите и възможността те да се преместят на нова локация, ако има нужда. Този тип строителство се характеризира и с отличната предвидимост на разходите за строеж и възможността в последствие сградата да се разшири и/или удължи, спрямо бизнес нуждите. Сферите на приложение на този тип сгради са многообхватни: промишлени и производствени сгради, складове и логистични центрове, магазини, самолетни хангари, селскостопански сгради, автосалони, автосервизи и шоуруми, спортни зали, временни съоръжения и много други. "Смятам, че в България следващите години ще има ръст на ново строителство в секторите животновъдство и земеделие, тъй като това са отрасли, които се модернизират с много бързи темпове. Хората, развиващи тези сектори търсят възможности поетапно за разширение на бизнесите си и като сграден фонд, и като технологични решения. Със сигурност екипът ни във Фризомат би бил подходящ партньор, който ще помогне за планирането на разходите, проектирането на сградите и строежа им", допълва г-н Колев.

Фризомат ООД е вече 30 години на българския пазар като дъщерно дружество на белгийската компания. У нас компанията проектира, доставя и монтира стоманени сгради с широк спектър на приложение. В България е обособен и инженерен екип, който разработва модулни конструкции и технологични решения за Фризомат по целия свят.

За компанията

Фризомат е семейна белгийска компания, основана през 1978 година. Бизнесът стартира с производство и монтаж на сглобяеми сгради от стомана. През годините компанията се разраства, но в същността ѝ остава философията: стоманената сграда е цялостен строителен продукт, а монтажът е неразделна част от цялото. През 1993 г. белгийската компанията създава свое дъщерно дружество в България, което устойчиво развива бизнеса и поетапно разширява портфолиото от индустрии, на които предлага работещи сградни решения. Фирмата у нас наброява почти 40 души, а сградите, които е проектирала и построила са над 1200. Към момента Фризомат е изградила над 37 000 сгради в повече от 100 държави.

За повече информация: www.frisomat.bg; +359 888 55 66 50