Според Вержиния Джевелекова, мениджър "Връзки с обществеността", Филип Морис България, ефектът на устойчивия бизнес в тютюневата индустрия ще се вижда там, където бездимните алтернативи, подкрепени от научни данни, се приемат от все повече пушачи и се регулират по подходящ начин от държавите.

Как Вашата компания измерва ефекта и резултатите от стратегията за устойчиво развитие?

Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) беше включена за първи път и сме засега единствената компания в сектора в Световния индекс за устойчиво развитие на Дау Джоунс, който е един от най-авторитетните критерии за измерване на резултатите на компаниите в устойчивото развитие в световен мащаб. Това е резултат от упорита работа, постоянство, дълбока ангажираност към устойчивото развитие на всички нива в компанията. Компанията прилага най-детайлна отчетност на редица показатели още преди те да станат приложими и задължителни, което ни даде възможност да получим външно признание чрез Световния индекс. Още едно постижение в края на 2023 година - Филип Морис Интернешънъл получи и статут "Prime" в своя клас и от ISS ESG Corporate Rating. Той се присъжда на компании с резултати в областта на ESG за отговорни инвестиции. Към днешна дата ФМИ също е единствената тютюнева компания, която някога е получавала тази квалификация.

Кое е основното постижение в ESG целите на компанията?

Устойчивото развитие за нас е еквивалент на нашата бизнес стратегия, с която внедряваме иновации и използваме технологичния напредък за създаване на добавена стойност и позитивен ефект върху обществото. За ФМИ най-важната цел е тази, която служи на обществото. В сърцето на нашата стратегия за устойчивост е ефектът на бездимните ни продукти върху общественото здраве, както и адресирането на тази цел по подходящ начин - чрез наука, факти и доказателства. За нас да намалим вредата от тютюна е главна цел и тя е посветена на връзката между науката, технологиите и устойчивото развитие. Затова компанията припознава стратегията за устойчивост като неразделна част от бизнес стратегията си.

снимка: Филип Морис България

Какви действия на практика предприемате, за да осъществите целта си?

За да осъществим нашата визия за намаляване на вредата от тютюна чрез бездимните си алтернативи, ние елиминираме горенето и тютюневия дим. Ключово е да обясним коректно и правилно на нашите клиенти и потребители, че ако човек не се откаже напълно от тютюн и никотин, по-добрата алтернатива от цигарите е замяната им с бездимни продукти, за които е научно доказано, че въпреки, че не са без риск, при тяхната употреба се отделят значително по-ниски нива на вредни вещества в сравнение с дима от цигарите.

Хората знаят, че да се пуши е вредно, но не всички опитват да спрат или имат успех в отказа в дългосрочен план. Какъв е здравният ефект от бездимните продукти?

Живеем във време, в което въпреки, че пушачите знаят, че си причиняват вреди с цигарите, част от тях продължават да пушат и не правят опити да спрат. Но има много от тях, които искат да предприемат стъпка за редуциране на вредното излагане на множеството опасни вещества в дима за себе си и за околните. Затова имат нужда от продукт, който, от една страна да намали вредната експозиция, а от друга - да направи замяната на цигарите по-лесна, защото иначе цялостната поведенческа промяна към пълен отказ е трудна. Затова е важно да има и голям брой и видове негорими продукти, така че пълнолетните потребители да могат да открият най-подходящия за тях. Това ще подсигури възможно по-голям брой пушачи да предпочетат бездимна алтернатива пред цигарите и това да стане по-бързо във времето. Общото между всички негорими алтернативи е едно - без горене и без дим. Докато гори, тютюнът в цигарите отделя около 7000 химически вещества. Всяко отдалечаване на пушачите от цигарите - на първо място чрез пълен отказ, а едва след това чрез преминаване на продукти без горене и без дим - са стъпки за намаляване на вредата за отделния човек и за обществото.

Какви са последните данни в световен мащаб на Вашата компания - доколко изпълнява своята мисия да сложи край на цигарите?

Компанията е последователна в това отношение - според финансовите резултати за второто тримесечие на 2023 г. 35% от приходите вече идват от бездимни алтернативи. Потребителите на IQOS по света бележат ръст и са 27.2 млн., а над 19 млн. от тях са преминали изцяло на продукта и са спрели цигарите. Бездимните алтернативи на компанията се продават на 82 пазара по света, а най-голям е растежът на сегмента в Европа - с 12 млн. пълнолетни потребители. В Япония - 75% от приходите за първите 6 месеца на 2023 г. са от бездимните ни продукти. В България над 320 000 пълнолетни пушачи вече използват нашите бездимни алтернативи, като значителна част от тях са преминали напълно, което означава само едно - оставили са цигарите в миналото.

Ако хипотетично приемем, че след няколко години, освен в Япония, на много други пазари вашите приходи от бездимните продукти ще надвишат тези от цигарите и за Вашата компания наистина дойде краят на цигарите, каква ще бъде Вашата следваща цел?

Въпреки изключителната важност на тази наша цел, постигането на бъдеще без тютюнев дим не е нашият краен хоризонт. Проучваме и възможности за развитие извън тютюна и никотина - т.нар. от нас стратегия "Beyond nicotine", тъй като сме натрупали научен ресурс и сме развили огромни научни познания, докато трансформираме бизнеса си. През изминалите две години ФМИ придоби британската фармацевтична компания Vectura Group, която е доставчик на иновативни решения за продукти за инхалиране и има богато портфолио от партньорства, свързани с лекарствени продукти в процес на клинична разработка. Развитието в научната сфера продължи и когато сключихме споразумение за придобиването на Fertin Pharma A/S - водеща компания, базирана в Дания с научни разработки и производство на иновативни лекарствени продукти и изделия за по-добър живот, базирани на системи за орален и инхалаторен прием.

За България как оценявате пазара на бездимните продукти - като развит или развиващ се?

България, като редица от страните в Европа и нашия регион, е развиващ се, но се развива успешно - все повече компании присъстват със своите системи за нагряване на тютюн, като това дава избор на над 2 милиона пълнолетни пушачи у нас, които продължават да пушат цигари и малко от тях успяват да ги спрат напълно, да избират, но във всички случаи е добре да загърбят тютюнопушенето. 2023-та година беше богата на нови регулаторни мерки за контрол на тютюна, като трябва да спомена, че в регулация влязоха нови видове никотинови продукти, които са без горене. Те са разнообразни по вид и затова е трудно и на потребителите, и на самите правоприлагащи органи да ги различават. Осведомеността за всички нови продукти е процес и вярвам, че през 2024 г. ще настъпи по-добро разбиране и ще има по-висока здравна култура, така че всеки пушач да осъзнае високата степен на вреда от цигарите, за да ги остави назад, като се откаже напълно или - ако не успява, да премине на негорима алтернатива.

По повод съдебното решение от ноември 2023 г., че употребата на бездимни алтернитиви не попада в обхвата на забраната за тютюнопушене, и изразеното намерение от някои политици, че ще предложат забрана и за бездимната употреба на закрито, какво е Вашето мнение?

Главната разлика между тютюнопушенето и употребата на бездимните алтернативи, е, че в първия случай има горене и се отделя дим, а във втория - няма горене и няма дим. Причина от няколко години индустрията да инвестира в бездимни алтернативи е точно премахването на горенето и дима. Това е съществена разлика във въздействието върху самите потребители, но и върху въздуха на закрито. На практика - без дим означава, че не е налице пушене, включително и пасивно. Изборът на бездимни алтернативи се дължи и на това, че много от потребителите искат да предпазят своите близки и всички хора наоколо от дим. От тази гледна точка, бездимните алтернативи осигуряват среда без тютюнев дим, което е главната цел на забраните за пушене. Принципите на добрата регулация предполагат цялостна оценка на въздействието, а в случая и да се оцени какво би било поведението на онези потребители, които са оставили вече пушенето на цигарите и са избрали бездимни алтерантиви, дали няма да получат грешен сигнал и да се получи обратен ефект - връщане към тютюнопушенето. Сигурна съм, че не това е целта и затова вярвам, че ще бъде извършен задълбочен анализ на научните данни и възприятието и поведението на потребителите. Действията, които трябва да се предприемат, е осигуряване на строго прилагане и спазване на забраната на тютюнопушенето на закрито - навсякъде, където тя не се спазва.

С подкрепата на: Филип Морис България