Българската банка за развитие (ББР) стартира нова програма за подпомагане на домакинствата, които кандидатстват за замяна на енергийните си източници на твърдо гориво (печка, котел, камина или друг) с възобновяеми по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Благодарение на гаранцията, осигурена от ББР, гражданите могат да получат необезпечени кредити от търговските банки - партньори по програмата.

Изискването е да са сключили договор за безвъзмездно финансиране по Процедура "Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници", изпълнявана от Министерството на енергетиката.

С новата мярка на банката гражданите ще могат да получат целево мостово финансиране до 22 хил. лв. за инсталация на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, както и за необходимите системи за съхранение на електричество (батерии). По програмата ще бъдат отпускани и заеми до 3 хил. лв. за доставка и монтаж на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване.

ББР осигурява достъп на гражданите до необходимия им заемен ресурс, с който да стартират изпълнение на проектите, тъй като изплащането на безвъзмездното финансиране ще става след реализиране на инвестицията в слънчевите системи или инсталации.

Заемите ще са до 5 години, с възможност за до 12-месечен гратисен период. Не се изисква самоучастие или вещно обезпечение в полза на банките-партньори на ББР.

Кредитите ще се отпускат от търговските банки в страната, които сключат гаранционни споразумения с ББР. Те следва да заявят интерес за участие в програмата до 26 октомври 2023 г.

Подробна информация за Процедура "Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници", изпълнявана от Министерството на енергетиката, е публикувана тук.


Материалът е предоставен ББР.