Лидер с традиции в банкирането на дребно, Банка ДСК подкрепя своите клиенти в настоящата ситуация, като им осигурява възможност да се възползват от облекчаващи мерки за отсрочване на задълженията по кредити. Банката с най-голяма търговска мрежа в страната предлага и друго решение за физически лица - безлихвен кредит до 4 500 лева.

Клиентите, които са засегнати от пандемията или от ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, и искат да се възползват от облекчаващи условия по своите задължения, е необходимо не по-късно от 22 юни 2020 г. да попълнят "Искане за отсрочване на погасителни вноски" в своя профил в електронното си банкиране ДСК Директ или през електронна форма, публикувана на уебсайта на банката тук.

Подаването на искане за отсрочване на кредит и обработката на кредита са абсолютно безплатни за всички клиенти- физически лица, които отговарят на условията на мораториума.

Банка ДСК, която е и лидер по доверие сред потребителите на финансови услуги, предлага за удобство на своите клиенти различни схеми за отсрочване. От мерките могат да се възползват физически или юридически лица - клиенти на финансовата институция, които имат или очакват да имат затруднения при погасяване на задълженията си към банката. Необходимо е да удостоверят документално, че тези затруднения са свързани с пандемията от Covid-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките по време на извънредното положение и че към 1 март 2020 г. нямат кредитни задължения с просрочие повече от 90 дни.

Клиентите, които не покриват напълно критериите или пък имат нужда от различно решение от предложените в механизмите, също могат да потърсят съдействие, като се свържат с експертите на Банка ДСК.

В стремежа си максимално да подкрепи българските граждани, като отговори в най-голяма степен на техните потребности, финансовата институция предлага и друг механизъм за подпомагане при затруднения, чрез участието си в програма за гарантиране на безлихвени кредити за физически лица. За отпускане на безлихвени кредити до 4 500 лева, с възможност за гратисен период от 6 до 24 месеца, максимален срок за погасяване до 5 години и с 0% лихвен процент, в Банка ДСК могат да кандидатстват физически лица, настоящи или нови клиенти на институцията. За безлихвен кредит по програмата може да се кандидатства до 31 декември 2020 г.

От програмата могат да се възползват лица, назначени на трудов договор, които са в неплатен отпуск, не са прекъсвали трудовите си правоотношения в последните 6 месеца, не получават възнаграждение по други трудови правоотношения и имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск. Същевременно, самоосигуряващи се лица, които са прекъснали дейността си и имат спад в доходите си през първото тримесечие на тази година спрямо същия период на 2019 г. и не получават възнаграждение по други правоотношения, могат също да се възползват от предложението на Банка ДСК, за да се справят със ситуацията, възникнала в резултат от неочакваната криза.

Повече за условията за получаване на безлихвени кредити вижте тук или се свържете с експертите на Банка ДСК чрез формата за обратна връзка.

 

* Материалът е предоставен от Банка ДСК