А1 България започва силно финансовата година и запазва тенденцията на ръст през първото тримесечие, което се дължи на приходите от мобилни и фиксирани услуги, както и на бизнес ICT решенията.

През първото тримесечие на 2021 спрямо същия период на миналата година общите приходи на компанията са се увеличили с 3,6% до 132,2 млн. евро, а приходите от услуги със 7,3% до 105,9 млн. евро.

Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) възлиза на 55,6 млн. евро, регистрирайки ръст от 21,2%.

  • Оперативната печалба (EBITDA) нараства с 21,2% до 55,6 млн. евро
  • Приходите от мобилни услуги се увеличават с 6,2%, а тези от фиксирани с 9,4%

Фиксираните услуги продължават да растат през първата четвърт на годината, като регистрират увеличение от 9,4% до 35,1 млн. евро.

Увеличеното търсене на услуги за широколентов интернет, ексклузивно спортно съдържание с каналите MAX Sport и интерактивна телевизия Xplore TV, са спомогнали за увеличение на средния приход от фиксирана линия (ARPL) от 6,1% и достига 14,5 евро.

Общият брой на фиксираните услуги също регистрира ръст от 1,5%, като най-голямо е увеличението при широколентовия интернет 2,9%, а при телевизията е 1,7%.

Другият основен фактор за добрите резултати в този сегмент е развитието на дигиталните бизнес услуги на компанията. В сферата на "Интернет на нещата" през месец февруари компанията реализира успешна интеграция и старт на проект за превенция на наводнения в община Варна.

От началото на 2021 година А1 продължи да развива своите SaaS (софтуер като услуга) решения - за оптимизация на бизнес процеси SAP Business One - за малки и средни компании, SAP S/4HANA - за големи корпорации.

В категорията софтуер като услуга са и решения за киберсигурност като A1 Web Application Firewall, които предлагат защита за уебсайтове или приложения, филтриране и наблюдение на трафика между уеб услугата и интернет. Услугата се предоставя директно от център за данни на А1 в България и помага на бизнес организациите да предпазват фирмените данни и тези на клиентите си от злонамерени атаки. А1 стартира и услуга, базирана на концепцията "Интернет на нещата" и технологията Narrowband за умно земеделие - интегрирано в облака решение за дистанционно наблюдение на полето за влажност, температура и др., в комбинация от измервателно оборудване.

През първото тримесечие на 2021 година А1 изпълни плана си и предложи истинска 5G мрежа със скорости, достигащи над 1 000 Mbps, в над 75 града и курорта.

Пазарът на мобилни услуги остана стабилен през първите три месеца на 2021 г., като се забелязва увеличено търсене на мобилни планове с неограничени минути и мегабайти - А1 Unlimited. Тези дейности на компанията са компенсирали спада в роуминг услугите, който се дължи на по-малкото пътувания, свързани с пандемията от COVID-19. Приходите от мобилни услуги са се увеличили с 6,2% до 70,7 млн. евро, а средният приход от абонат (ARPU) с 8,5% до 6,3 евро.

 

(в млн. ЕВРО)

Q1 2021

Q1 2020

Q1 +/- %

Приходи

132,2

127,6

3,6%

Приходи от услуги

105,9

98,7

7,3%

Приходи от мобилни услуги

70,7

66,6

6,2%

Приходи от фиксирани услуги

35,1

32,1

9,4%

Приходи от оборудване

25,1

28,0

-10,6%

Други приходи

1,2

0,8

50,4%

Печалба (EBITDA)

55,6

45,9

21,2%

Среден приход от абонат (ARPU)

6,3

5,8

8,5%

Среден приход от фиксирана линия (ARPL)

14,5

13,7

6,1%

Клиенти на мобилни услуги (в хиляди)

3,732,3

3,821,9

-2,3%

Брой на фиксирани услуги (в хиляди)

1,089.4

1,073.4

1,5%

 


Материалът е предоставен от А1.