Жителите на Киев плащат най-евтина електроенергия. След тях се нареждат Белград, Будапеща и Подгорица. В номинално изражение цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са по-ниски от средните. Прага и Варшава са единствените столици от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е над средната за Европа. Това показва поредното проучване на специализираната за енергийния пазар консултантска компания Vaasa ETT и два водещи европейски органа на енергийния пазар - Energie - Control Аustria и унгарският орган за регулиране на енергетиката и комуналните услуги MEKH. Проучването на цените на електроенергията и газа в жилищните сгради, обхваща 32 европейски държави и включва всяка държава-членка на ЕС, както и членовете на Европейската енергийна общност, Великобритания и Швейцария.

Най-съществените промени на пазара на електроенергия през месец април са, както следва:

 • 10% увеличение на цените в Никозия поради покачване на енергийната компонента;
 • 5% повишение на цените в Рим и Стокхолм, поради увеличаване на енергийните компоненти;
 • 3% скок на цените в Любляна и Мадрид, поради нарастване на енергийната компонента;
 • 3% увеличение на цените в Дъблин;
 • 2% нарастване на цените в Букурещ поради повишение на енергийната компонента;
 • 1% увеличение на цените в Брюксел, поради поскъпване на компонентата за разпределение;
 • 1% нарастване на цените в Прага и Виена, поради увеличаване на енергийните компоненти; 5% намаление на цените в Талин, поради спад на енергийната компонента;
 • 3% спад на цените в Копенхаген, поради намаляване на компонентата за разпределение;
 • Понижени на цените с 2% в Хелзинки, поради намаляване на енергийната компонента.

По отношение на София, в изследването се посочва, че увеличението на цените на дребно на природен газ на април се дължи на решението на българския енергиен регулатор за увеличаване на цената на газа на едро, с оглед на слабите запаси на газ в европейските газови хранилища.

При адаптиране към стандартите за покупателна способност (PPS) във всяка държава, картината се променя драстично. Най-слабо коригираните цени на електроенергията в домакинствата са в Осло, Амстердам, Хелзинки и Берн, а най-силно - във Варшава, Прага и Берлин. Повечето държави от ЦИЕ се оказват с цени на електроенергията, които са относително високи в сравнение с общото ниво на цените в тези страни и над средното за Европа.

Разбивка на цените на електричеството за домакинствата отново показва, че Копенхаген е много необичаен случай - разходите за енергия като стока представляват само 22% от цената на електроенергията за крайния потребител. Тя е най-ниската от всички изследвани градове, докато данъците за енергия представляват шокиращите 40% (около три пъти средно за Европа) и 60%, ако включим ДДС. Подобен (макар и в по-малка степен) случай е Берлин, където след въвеждането на Energiewende енергийният данъчен компонент представлява 36% от цената на крайния потребител на електроенергия.

Изследването на цената на природния газ от 1 април 2021 г. сочи, че най-висока цена плащат жителите на Стокхолм (такава бе картината и през февруари), което е два пъти повече, отколкото плащат потребителите на втория най-скъп град за синьото гориво - Берн. Това може да се обясни с естеството на шведския пазар на газ, който е малък по размер, само с 95 000 битови клиента в цяла Швеция, от които 61 000 ползват изолирана газова мрежа в Стокхолм.

Цените в Стокхолм са над 8 пъти по-високи от тези в Будапеща, който е най-евтиният град за газ в ЕС, и около 12 пъти по-високи, ако се включи Киев. Цената на природния газ за бита е най-евтин в страните от ЦИЕ.

В момента Амстердам е третата най-скъпа столица.

Най-съществените промени, които на пазара на природен газ през месец април са, както следва:

 • 6% увеличение на цените в Загреб поради поскъпване на енергийната компонента;
 • 5% ръст на цените в Атина и София, поради нарастване на енергийната компонента;
 • 4% повишение на цените в Рим, поради увеличаване на енергийната компонента;
 • Нарастване на цената с 1% в Брюксел и Копенхаген поради увеличение на енергийната компонента;
 • Намаление на цените с 3% в Париж;
 • Спад на цените с 1% в Берн, поради намаляване на енергийната компонента;
 • Понижение на цените с 1% в Лондон.

3е-news.net