Отказвам да подам оставка, тъй като не намирам никакви обективни причини или лични мотиви за това, пише в позиция на Стоил Алипиев, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП), която БТА разпространи.

Вчера пред тримата членове на КЗП министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов заяви, че е свалил доверието си и е поискал оставката на ръководството на комисията. Решението си министърът взел на базата на нарастващия брой сигнали срещу дейността на КЗП, които през 2023 г. са се увеличили с над 60% в сравнение с 2022 г. и 2021 г. Проведена е била извънпланове проверка, инициирана въз основа на конкретни сигнали от служители на КЗП, свързани с конфликт на интереси, неправомерни уволнения, заплахи за наказания и уволнения в администрацията, неспазване на съдебни разпореждания, съмнителни отмени на издадени актове и други. В съобщението на министерството не се споменава поименно председателя на КЗП, казва се само, че оставката си вече е депозирал единият от комисарите - Константин Арабаджиев, който я мотивирал с несъгласие с управленските методи в КЗП през последните месеци.

Пред БТА още вчера Стоил Алипиев заяви, че няма да подаде оставка, защото изнесената от икономическото министерство информация за нарушения в КЗП не е вярна.

Днес в позицията си Алипиев пише, че не е провел нито един професионален разговор с министъра, който определя националните политики в областта на защита на потребителите.

"Единствената ми среща (с министъра) беше преди ден, за да ми поиска оставката, базирайки се на оплаквания от търговци за това, че те са санкционирани за нарушаване на правата на потребителите и то защото санкцията не е наложена еднокртно при констатиране на нарушението, а многократно, с цел да принуди търговците да преустановят нарушението. Целта е не да санкционирам търговеца, а да отстраня нарушението, с което мами потребителите", посочва председателят на КЗП. Големите търговци, с висок пазарен дял, е съвсем нормално да бъдат първите, които трябва да отстранят нарушенята, с които мамят потребителя, защото при тях една измама, в рамките на един работен ден, ще се отрази на стотици, до хиляди потребители. От друга страна министърът иска да санкционирам само кварталните бакалии, но за да се отрегулира пазарът, трябва да се започне от най-големите проблеми, от тези, които с действията си заблуждават всеки един от нас всеки ден и формират икономическото поведение на субектите, а оттам и изкривяването на пазара", заявява още Стоил Алипиев.

"На същата среща разбирам, че неговите виждания граничат с това да не бъдат наказвани търговци-нарушители, защото има много оплаквания от тях. Същите търговци до момента не са правили среща с мен, аз съм ги канил лично и съм извършил превантивни действия, изразяващи се в уведомяването им писмено за причините за налагане на санкции. Учуден бях, че на първата ми среща министърът има негативно отношение към санкционирането на нарушенията. След като не съм се запознал с вижданията за националните политики на министъра, съм продължил да прилагам европейските насоки за прилагане на административните мерки, които съвпадат с вътрешните ми убеждения", заявява председателят на КЗП.

По думите му през последните няколко години нашият пазар показва, че колкото и да му се иска на потребителя да е информиран, той е облъчван с невярна информация. Алипиев дава пример - "протеинови барчета предлагат информация към потребителя, която е в пъти различна от това, което е на опаковката, съобщение на търговци за много ниски цени, а всъщност те са над средните в страната, съобщение от страна на търговци за определени качества на стока, която тя не притежава и т.н) и търговци, които са готови да запазят силното си пазарно присъствие чрез нелоялните търговски практики, като се опитват да оказват различен натиск на различни нива в правоприлагащите контролни органи, пише Алипиев в позицията си.

В съобщението на МИИ се казва, че предстои съгласуване с премиера и вицепремиера на детайлите по процедурата, свързана с планираните промени в КЗП.