Април най-вероятно ще се запомни с преобладаващите загуби по пазарите на акции в Западна Европа, САЩ и България. Над пазарните участници с негативен ефект въздействаха продължаващата военна агресия на Русия в Украйна, галопиращата инфлация и нарастващите притеснения от предстоящото повишаване на основните лихви от големите банки от двете страни на Атлантическия океан.

Последните предварителни данни на "Евростат" показаха, че през април инфлацията в еврозоната се ускорява до рекордните 7.5% спрямо 7.4 на сто през март, докато очакванията на анализаторите бяха за спад на темпа на поскъпване на потребителските цени. В САЩ инфлацията през март също достигна рекордните 8.5% за последните 41 години.

В същото време Брутния вътрешен продукт (БВП) в еврозоната и САЩ се забавя през първото тримесечие на годината. За страните от Западна Европа и членове на валутния съюз БВП нараства с 5.2% в сравнение с първото тримесечие на 2021 г., докато анализаторите очакваха по-висок ръст до около 6 на сто. В САЩ БВП неочаквано се сви с 1.4% през първото тримесечие при ръст от 6.9% през последното тримесечие на миналата година. Затова и притесненията на инвеститорите нарастват, че централните банки ще започнат да повишават основните лихви при спадащ ръст на икономиките в Западна Европа и САЩ, което ще оскъпи кредитирането.

Сривове от двете страни на Атлантика

Месечната равносметка за основните пазари в Западна Европа показва, че повечето национални борсови индекси са на загуба, с изключение испанския бенчмарк IBEX 35 (+0.95%) и британския FTSE 100 (+0.09%). С най-голям спад завърши април измерителят на "сините чипове" на Италия FTSE MIB (-3.62%), следван от германския DAX (-2.41%), френския САС 40 (-2.25%) и общият европейски STOXX 600 (-1.73%).

В Ню Йорк спадовете са още по-големи. На "Уолстрийт" индустриалният Dow Jones изтри (-5.29%), но най-голям беше сривът на технологичния Nasdaq (-13.51%), следван от широкия S&P 500 (-9.11%).

Равносметката за БФБ

Април се очертава като вторият слаб месец за Българската фондова борса (БФБ) за 2022 година, като се доближава до показателите за януари. През отминалия четвърти месец на настоящата година два от четирите индекса завършиха със спад и два - с повишения. Поскъпване отчетоха имотният BG REIT (+3.07%) и широкият BG BX40 (+0.06%), а понижения регистрираха измерителят на "сините чипове" SOFIX (-1.23%) и равно претегленият BG TR30 (-0.46%). Макар че на финала, два поредни дни (28 и 29 април) и четирите индикатора регистрираха ръст между 0.59% и 1.39%.

Същото беше и сътношението през януари - два индекса със загуба и два с печалба: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%).

Равносметка по месеци от началото на годината показва, че февруари засега е най-губещ за БФБ: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), докато март е най-печеливш: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%).

Общата равносметката за първите четири месеца на 2022 година показва, че само SOFIX е на загуба (-2.62%), докато останалите три измерителя са с повишения:BG BX40 (+1.25%), BG TR30 (+7.05%) и BG REIT (+10.02%).

Оборотът на БФБ е по-висок

През април са реализирани 39 309 сделки с 76 591 062 лота за 333 812 565 лева или с 13.25% повече сделки (от 24 964 през първите четири месеца на 2021 година), с 41.04% повече лотове (от 54 301 638) и със 124% повече лева (от 148 570 207 лева).

Със сделки за над 1 млн. лева завършиха 15 дружества през април. Най-голям месечен оборот регистрира емисията с акции на Еврохолд България АД (EUBG) с 53 сделки за 24 548 457 лева; с облигациите на Еврохолд България АД (EUBB) с 12 сделки за 16 274 212 лева; Синтетика АД (SYN) с 43 сделки с акции на дружеството за 10 143 841 лева; НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 53 сделки за 6 497 813 лева; ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) с 10 сделки за 5 140 600 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) със 787 сделки за 4 311 778 лева; Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF) с 23 сделки за 3 614 145 лева; Делта кредит АДСИЦ - София (DLCB) с 8 сделки с облигации на дружеството за 2 550 055 лева; Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 33 сделки с акции на дружеството за 1 745 890 лева; Неохим АД (NEOH) със 794 сделки за 1 561 528 лева; Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 51 сделки за 1 489 268 лева; Електрохолд Продажби АД (бившето ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) с 3 сделки за 1 460 400 лева; Софарма АД (SFA) със 191 сделки за 1 421 755 лева; Алтерко АД (A4L) с 333 сделки за 1 273 468 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с 531 сделки за 1 266 115 лева.

Прави впечатление, че 12.23% от общия месечен оборот е реализиран от сделки с акциите и облигациите на Еврохолд България.

Динамика на индексите на БФБ*

Месечният преглед за април показва, както вече посочихме, че два от индексите са на печалба и два на загуба:

- при SOFIX е регистриран спад с 1.23%, спрямо ръст от 5.30% през март. През отминалия месец с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 12 595 076 акции за 31 202 173 лева;

- при BGBX 40 е отчетено нарастване с 0.06%, спрямо повишение от 5.84% през март. През отминалия месец с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 14 392 325 акции за 36 762 945 лева;

- при BGTR 30 е регистрирано понижение с 0.46%, спрямо печалба с 5.84% през март. През отминалия месец с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 13 888 327 акции за 50 191 509 лева;

- имотният BG REIT е с повишение от 3.07%, спрямо ръст от 6.07% през март. През отминалия месец с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки със 768 856 акции за 3 082 661 лева.

След като има паритет между четирите индекса, същото съотношение е и при другите показатели, печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 68% за печелившите към 23% за губещите и 149 на сто без промяна. При другите показатели съотношението е следното: при емисиите (45% за печелившите към 38% за губещите и 17 на сто без промяна), при обемите обороти (59% за печелившите към 14% за губещите и 27 на сто без промяна) и при сделките (45% за печелившите към 53% за губещите и 1 на сто без промяна).

Топ 5 на най-печелившите акции

- Проучване и добив на нефт и газ АД (NGAZ) е начело в групата на най-печелившите акции с месечен ръст от 33.69% и оборот от 349 895 лева при последна цена от 5.000 лв./акция и пазарна капитализация от 61 140 310 лева;

- Син Карс Индъстри АД (SIN) е с повишение от 27.21% и месечен оборот от 188 898 лева при последна цена от 0.865 лв./акция и пазарна капитализация от 17 770 274 лева;

- ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP) e на печалба с 16.07% и месечен оборот от 97 418 лева при последна цена от 0.650 лв./акция и пазарна капитализация от 29 669 510 лева;

- Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) е с ръст от 12.86% и месечен оборот от 1 266 115 лева при последна цена от 3.510 лв./акция и пазарна капитализация от 298 736 419 лева;

- Българска фондова борса АД (BSE) е с нарастване от 11.86% и месечен оборот от 516 438 лева при последна цена от 9.900 лв./акция и пазарна капитализация от 65 170 314 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

- Зърнени Храни България АД (ZHBG) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 27.78% и месечен оборот от 191 290 лева при последна цена от 0.195 лв./акция и пазарна капитализация от 38 153 756 лева;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е със спад от 20.75% и месечен оборот от 675 785 лева при последна цена от 7.180 лв./акция и пазарна капитализация от 154 368 959 лева;

- Софарма АД /варанти/ (SFAW) със спад от 16.42% и седмичен оборот от 78 047 лева при последна цена от 0.392 лв./акция и пазарна капитализация от 17 610 970 лева;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е с понижение от 8.06% и месечен оборот от 532 895 лева при последна цена от 2.280 лв./акция и пазарна капитализация от 339 913 344 лева;

- БГ Агро АД (BGAG) е на загуба със 7.83% и месечен оборот от 64 950 лева при последна цена от 1.530 лв./акция и пазарна капитализация от 61 746 883 лева.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.Купи билет