Загубите по пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан, вкл. и в България се задълбочават и през четвъртата седмица на септември (19-23), при това за трета поредна седмица. Сред притесненията на инвеститорите, които се сочат и за основна причини за продължаващия общ низходящ тренд по фондовите борси, е водената парична политиката на стремително покачване на лихвите от централните банки, но въпреки това, финансовите регулатори все още не могат да се справят с галопиращата инфлация.

Четири от големите банки повишиха основните си лихви през миналата седмица: Федералният резерв на САЩ (Фед - централната банка на САЩ), в сряда (21 септември) за трети пореден месец вдигна лихвите със 75 базисни пункта и прогнозира, че те ще достигнат 4.6% през 2023 г.

Банката на Англия (BoE) повиши лихвите с 50 базисни пункта в четвъртък (22 септември) - седмото й поредно увеличение от началото на годината - и заяви, че икономиката на Обединеното кралство вече е в рецесия. Също в четвъртък Швейцарската национална банка (SNB) повиши своя основен лихвен процент до 0.5%, промяна, която слага край на ерата на отрицателни лихви в Европа - швейцарската банка беше последната.

Норвежката централна банка (Norges bank) повиши основните си лихви с половин процент от 1.75% до 2.25%, достигайки най-високото си ниво от 2011 година.

Резултатите, обаче, притесняват инвеститорите, защото инфлацията продължава да държи високи нива, макар че е отчетеното забавяне на ръста за втори пореден месец в много страни, както и в САЩ (за август са регистрирани 8.1%, през юли 8.5% и рекордните 9.1% през юни). Комбинацията между постоянно и паралелно покачване на инфлацията и на лихвите води до рецесия, предупреждават вече много анализатори.

Седмичната равносметка за Западна Европа е трето поредно седмично понижение за пазарите на акции, като общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 приключи със спад от 4.37%, а от националните измерители на "сините чипове" с най-голямо понижение е испанският IBEX 35 (-5.02%), следван от френския САС 40 (-4.89%), италианския FTSE MIB (-4.54%), британския FTSE 100 (-3.88%) и германския DAX (-3.59%).

От другата страна на Атантика, борсата на "Уолстрийт" в Ню Йорк регистрира също значителна седмична загуба. С най-голям спад през отминалите пет работни дни завърши технологичният Nasdaq Composite (-5.07%), следван от широкия S&P 500 (-4.64%) и индустриалния Dow Jones (-3.99%).

Седмичната равносметка за БФБ

През четвъртата седмица на септември (19-23, по-кратка 4-дневна заради официалния празник за Съединението) Българската фондова борса (БФБ) приключва търговията с понижения и за четирите индекса, какъвто е трендът и на "Уолстрийт" в Ню Йорк, и на борсите във Франкфурт, Милано, Париж, Лондон и Рим, при това съвпадението на тренда е за трета поредна седмица. Най-голям спад отчете измерителят на българските "сини чипове" SOFIX (-2.42%), следван от широкия BG BX40 (-0.55%), равно претегления BG TR30 (-0.033%), измерителя на българските "сини чипове" SOFIX (-0.24%) и секторния BT REIT (-0.03%)

Предишните две седмици също и четирите индекса затвориха на червено. Най-голям спад в периода 12-16 септември отчете широкият индекс BG BX40 (-0.55%), следван от равно претегления BG TR30 (-0.033%), измерителя на българските "сини чипове" SOFIX (-0.24%) и секторния BT REIT (-0.03%). В първата седмица на септември (5-9) най-голям спад регистрира SOFIX (-1.43%), следван от BG BX40 и BG TR30 (и двата със спад от 0.07%) и секторния BT REIT (-0.03%).

На годишна база, спрямо 23 септември 2021 година, и четирите индекса са с повишение: най-голямо е регистрирано от BGTR 30 (+11.77%), следван от BG REIT (+11.21%), BGBX 40 (+5.28%) и SOFIX (+5.07%).

3е-news.net

БФБ отчете по-висок седмичен оборот

спрямо предходната седмица (12-16 септември). Осъществени са 1 548 сделки с 5 601 747 лота за 10 192 378 лева, спрямо 2 213 сделки с 8 234 978 лота за 9 742 686 лева или с 665 сделки и , 2 633 231 лота по-малко, но с 449 692лева повече.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха само 8 дружества, при 15 дружества през предходната седмица. Най-голям седмичен оборот отчете германската Volkswagen AG (VOW3) с 26 сделки за 472 092 евро (923 318 лева), следвана от НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR) с 6 сделки за 789 810 лева; Софарма Трейдинг АД (SFT) с 82 сделки за 666 539 лева; НДФ Динамик (DYN) с 6 сделки за 642 000 лева; Градус АД (GR6) с 18 сделки за 443 049 лева; Грийн Таун Проджектс АД (GTP) с една сделки за 399 000 лева; Софарма АД (SFA) с 54 сделки за 379 050 лева; 235 Холдингс АД (235H) с една сделка за 242 000 лева.

В тази група на най-оборотните емисии за втора поредна седмица попадат германската Volkswagen AG (VOW3); НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7); НДФ Динамик (DYN) и Софарма Трейдинг АД (SFT).

Осемте дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 4 484 766 лева, формират 44.00% от седмичния оборот на БФБ.

След като и четирите индекса регистрират седмични понижения,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 46% за губещите към 44% за печелившите и 8 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията също е по-голямо при губещите: при емисиите (63% за губещите към 18% за печелившите и 19 на сто без промяна) и при сделките (68% за губещите към 27% за печелившите и 5 на сто без промяна).

Акценти от седмицата

Три от индексите започнаха седмицата с променена база

без промяна остава само специализираният BG REIT за компании със специална инвестиционна цел (АДСИЦ).

От базата на индекса на "сините чипове" SOFIX се изваждат: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB), Монбат АД-София (MONB) и Софарма трейдинг АД-София (SFT) и се добавят: Неохим АД-Димитровград (NEOH), Елана Агрокредит АД-София (EAC) и Сирма Груп Холдинг АД-София (SGH).

От базата на BG BX40 се изваждат: Електроразпределителни мрежи Запад АД-София (CEZD), Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) и Петрол АД-София (PET) и се добавят: Телематик Интерактив България АД-София (TIB), Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) и Родна Земя Холдинг АД-София (HRZ).

От базата на BG TR30 се изваждат: Албена АД-к.к. Албена (ALB), Електроразпределителни мрежи Запад АД-София (CEZD) и Градус АД-Стара Загора (GR6) и се добавят: Сирма Груп Холдинг АД-София (SGH), ТБ Централна кооперативна банка АД-София (CCB) и Химснаб България АД-София (CHSB).

КФН отписа двете енергийни дружества на Еврохолд от публичния регистър

На 20 септември Комисията за финансов надзор (КФН) отписа двете енергийни дружества на Еврохолд от публичния регистър: "Електроразпределителни мрежи Запад" АД, гр. София (с предходно наименование "ЧЕЗ Разпределение България" АД) и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 1 928 000 (един милион деветстотин двадесет и осем хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, и "Електрохолд Продажби" AД, гр. София (с предходно наименование "ЧЕЗ Електро България" АД) и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка. На практика търговията с акциите на двете дружества бе спряна от БФБ още на 9 септември, само два дни (7 септември), след като приключи процедурата на изкупуване на акциите от миноритарните акционери, които мажоритарният собственик преди това не е притежавал (търгово предложение). Формално решението за спиране на търговията е от 23 септември.

Биодит набра близо 1.7 млн. лева от увеличението на капитала

Компанията Биодит АД (BDT), чийто акции се търгуват на пазара за развитие BEAM, обяви за успешно увеличението на капитала. От съобщението на БФБ става ясно, че в резултат от проведената подписка за предлагане на акциите от увеличението на капитала на дружеството, приключила на 19.09.2022 г., са записани и заплатени общо 999 020 броя, обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност от 1 лев, всяка акция.

Общата номинална стойност е 999 020 лева и обща емисионна стойност 1 698 334 лева.

В резултат на осъщественото предлагане капиталът на Биодит АД ще бъде увеличен от 13 820 583 броя акции на 14 819 603 броя акции, като всички издадени от емитента акции ще бъдат допуснати за търговия на пазар BEAM.

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (19-23 септември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба:

- при SOFIX е регистрирано седмично понижение с 2.42% спрямо спад с 0.24% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 2 902 784 лота за 7 585 553 лева спрямо 2 772 686 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетен спад с 1.93% спрямо понижение с 0.55% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 4 187 832 лота за 12 926 834 лева спрямо 3 782 866 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано понижение с 2.18% при спад от 0.33% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 2 323 094 лота за 9 934 620 лева спрямо 3 493 624 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е със спад от 1.20% при понижение от 0.03% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 290 087 лота за 743 371 лева спрямо 320 193 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

- Атоменергоремонт АД (ATOM) е начело в групата на най-печелившите акции със седмичен ръст от 19.33% от една сделка с 5 акции за 31 лева на 23 септември, при последна цена от 6.200/акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева;

- Грийн Таун Проджектс АД (GTP) е с повишение от 9.62% и оборот от 399 000 лева, при последна цена от 22.080 лв./акция и пазарна капитализация от 92 545 200 лева;

- Монбат АД (MONB) е с ръст от 6.25% и седмичен оборот от 98 809 лева, при последна цена от 5.100 лв./акция и пазарна капитализация от 198 900 000 лева;

- Син Карс Индъстри АД (SIN) отново е в групата на най-печелившите акции втора поредна седмица с нарастване от 4.59% и оборот от 186 734 лева, при последна цена от 1.140 лв./акция и по висока пазарна капитализация до 23 419 783 лева от 22 392 599 лева седмица по-рано;

- М+С хидравлик АД (MSH) е с повишение от 2.27% и оборот от 23 938 лева, при последна цена от 9.000 лв./акция и пазарна капитализация от 355 006 800 лева;

Топ 5 на най-губещите акции

- Илевън Кепитъл АД (11C) начело в групата на най-губещите акции, с понижение от 14.35% и оборот от 35 675 лева, при последна цена от 18.500 лв./акция и пазарна капитализация от 42 578 268 лева;

- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) е със загуба от 4.02% и оборот от 70 731 лева, при последна цена от 2.820 лв./акция и пазарна капитализация от 15 042 108 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) е със спад от 13.79% и оборот от 69 788 лева, при последна цена от 0.750 лв./акция и пазарна капитализация от 13 769 137 лева;

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е с понижение от 7.56% и оборот от 18 786 лева, при последна цена от 2.220 лв./акция и пазарна капитализация от 6 683 013 лева;

- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е със спад от 7.51% и оборот от 102 187 лева, след като в предходната седмица бе в групата на най-печелившите емисии с повишение от 8.12% и седмичен оборот от 102 618 лева. Тази седмица последна цена е 1.160 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 203 407 952 лева от 219 934 848 лева седмица по-рано.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.