Износът на швейцарски часовници през октомври 2022 г. се е увеличил с 6.7% спрямо октомври 2021 г. и възлиза на 2.270 милиарди швейцарски франка, според Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия. През септември ръстът беше 19.1%, почти два пъти повече, което означава, че експортът на швейцарската луксозната стока, която се смята за своеобразен индикатор за икономиката, се забавя.

Доставката на ръчни часовници, които представляват основната част от износа, през октомври се е увеличила с 6.9% на годишна база - до 2.164 млрд. франка.

Най-големите вносители

Износът на швейцарски часовници за САЩ е нараснал на годишна база с 16.7%, до 360.2 млн. франка, за Япония - с 9.9%, до 162.5 млн., за Сингапур - с 29%, до 157.6 млн. франка, за Великобритания - с 3.5% , до 146.9 млн. В същото време износът за Китай намалява с 18.1%, до 220.1 млн., за Хонконг - с 5.5%, до 163,4 млн. франка. Тези 6 държави през септември заемат 53.3% от пазара на продажби на часовници от Швейцария. Като цяло доставките на часовници за тези 6 страни са се увеличили с 4.2% - до 1.211 милиарда франка.

Равносметката за търговията на Швейцария

През януари-октомври износът на часовници е нараснал с 11.9% и възлиза на 20.387 млрд. франка. Данните са важни, тъй като експортът на часовници е сред основните произведени в Швейцария продукти. За октомври, според митническите данни, износът на швейцарски часовници съставлява 9.89%.

Търговският излишък на Швейцария възлиза на 2.978 милиарда швейцарски франка през октомври 2022 г. спрямо 2.934 милиарда швейцарски франка през септември, показват данни на митниците.

В номинално изражение общият износът на Швейцария през октомври намалява с 1.1% спрямо предходния месец и възлиза на 22.943 млрд. франка, а вносът спада с 1.4%, до 19.965 млрд. франка. Обемът на общия износ от Швейцария в реално изражение през миналия месец намалява с 1.8%, а на вноса - с 0.8%.