Достъпното финансиране е ключов за новите ядрени технологии, съобщи генералният директор на Световната ядрена асоциация (WNA) Сама Билбао и-Леон по време на онлайн конференцията New Nuclear Capital 2020.

Ядрената енергетика продължава да остава вторият по големина нисковъглероден източник на електроенергия в целия свят, а сред страните от ОИСР ядрената енергия е първи източник на нисковъглеродно производство. Защо е така? Защото ядрената енергия продължава да расте и да работи много добре и качествено. Това обобщение направи генералният директор на Световната ядрена асоциация (WNA) Сама Билбао и-Леон по време на онлайн конференцията New Nuclear Capital 2020.

Фактически през 2019 година световното производство на електроенергия от АЕЦ е нараснало с 95 ТВтч, независимо, че общата мощност е спаднала с 5 ГВт. Това показва, че средният коефициент на мощността на ядрените енергийни блокове се е увеличила. С други думи, ние продължаваме да подобряваме съществуващия парк от атомни електроцентрали, каза още Сама Билбао и-Леон.

Освен това, от началото на 2019 г. започна строителството на 10 нови блока, а други 10 бяха включени в мрежата. От тях, последните два са малки реактори на борда на специално построена плаваща атомна електроцентрала в Певек в Североизточна Русия и доставяща електричество и топлина на местното население. Преди две седмици бе свързан и първият реактор в света по китайски дизайн, Hualong One към петия блок на АЕЦ Fuqing.

3e-news.net

Аргументите в полза на ядрената енергетика като източник на чисто, надеждно и устойчиво енергоснабдяване трябва да са ясни за всички, но икономическата обосновка за ядрената енергетика също става все по-разбираема, подчерта генералният директор на WNA.

Тя направи и сравнение на процента електроенергията, произведена с използването на нисковъглеродни източници на енергия, която беше в началото на века с тази, която е днес, и се оказа приблизително същата - около 36%. "Така че независимо от огромните инвестиции във възобновяемите източници на енергия не изглежда, че сме постигнали голям напредък", обобщи Сама Билбао и-Леон.

Генералният директор на WNA подчерта, че ядрената енергия, подобно на повечето други нисковъглеродни енергийни източници, изисква големи капиталовложение, но всъщност по-голямата част от тези разходи са свързани с финансирането. Това означава, че ако ядрените проекти трябва да имат достъпно финансиране, тогава електроенергията, която може да се произвежда с ядрени мощности, би била още по-конкурентна.