Борсовите цени през отминалата седмица (9-16 ноември) се движеха в диапазона между 20 и 28 евро за MWh, като тази разлика се случи три пъти за една седмица. Полша, която обикновено държи високи ценови нива и успя с ден за доставка 10 ноември да достигне цена от 60.14 евро за MWh, този път стартира новата седмица с цена от 46.95 евро за MWh. За сравнение в същия ден на доставка 10 ноември цената, постигната на Българската независими енергийна борса (БНЕБ), е 46.14 евро за MWh, а новата седмица започва с цена от 58.24 евро за MWh.

Така се очерта разделителна линия, с която започва новата седмица на европейските електроенергийни борси в "сегмента пазар ден напред". И ако първите дни на ноември можеха да се смятат за "скучни", заради общо взето почти идентичните ценови нива, то времето от 9 до 16 ноември може да се определи като "време разделно".

3e-news.net

Разделението на европейските електроенергийни борси започна в средата на миналата седмица или с ден за доставка 12 ноември. Сигналът, че нещо се случва, беше забелязан още в търговията на БНЕБ с ден за доставка 11 ноември, когато на БНЕБ е регистрирана цена от 57.04 евро за MWh. Така с ден за доставка 12 ноември цените на електроенергийните борси в Австрия, Белгия, Германия, Нидерландия намаляват и са в диапазона от 40.7 - 40.9 евро за MWh. В Испания и Португалия са от порядъка на 45.35 евро за MWh (ръст с 4.7%), сочи статистиката на energylive.cloud.

Не така успокояващи са цените през този ден за борсите в Унгария и Румъния, където цената достига 56.65 евро за MWh (ръст с 11.7%). Постигнатата стойност на борсите в Сърбия (52.13 евро за MWh) и България (52.54 еро за MWh) все още не е притеснителна, но тази в Гърция е обезпокояваща - 68.09 евро за MWh.