Приходите от Данък върху добавената стойност (ДДС) от сделки с имоти могат да бъдат далеч по-високи, ако ставката е намалена от сегашното си ниво от 24% на 13%. Това се казва в проучване на Фондацията за икономически и индустриални изследвания в Гърция (IOBE), съобщи "Български новини".

Подобен ход би помогнал и за увеличаването на притока на капитали от чужбина, от 500 милиона евро през 2017 г. до годишен темп от над 800 милиона евро до 2022 г. дори и при най-песимистичния сценарий.

Проучването на IOBE е установило, че налагането на 24% ставка на ДДС върху новите сделки с имоти се е превърнала в сериозна пречка за инвестиции в нови домове, без да се отчитат значителни фискални ползи. От началото на финансовата криза приходите от този данък са намалели драстично поради колапса при сделките с нови къщи. Приходите се паднали с 80% от пика на пазара през 2008 г.

Сега данъкът се начислява върху сделките с второ жилище. Основното жилище е освободено, само ако разрешителни за строеж са издадени след 1 януари 2006 г. За разлика от това, по-старите имоти са натоварени само с данъка върху сделките, който е 10% от 2013 г.

Атанасиос Христакис, член на борда на Асоциацията на предприятията за качество и развитие на строителството (SEPAK), който поръча проучването, казва, че разликата от 20% между данъка върху новите и старите имоти е водещ за кандидат-купувачите да избират стари къщи. Това от своя страна възпрепятства възстановяването на строителната дейност. Купувачите, гърците и чужденците считат, че данъкът от 24 % по-скоро е пречка и тласка към сделка със "стар имот", а не към ново строителство.

Евентуалното му намаление до 13% няма да срещне особена опозиция от страна на кредиторите на страната, като същевременно ще доведе до многобройни положителни ефекти. Според IOBE подобен ход на политиката ще доведе до увеличаване на търсенето на нови домове, като същевременно ще засили инвестиционния интерес от чужбина.