Комисията по промишленост и енергетика на Европейския парламент одобри проект за резолюция в подкрепа на водорода, произведен от "нисковъглеродни" енергийни източници, включително изкопаеми газове с въглероден поток. В документа въобще не се споменава ядрената енергия като потенциален енергиен източник. Проекторезолюцията на Парламента относно водородната стратегия на Европейската комисия, внесена през юли 2020 г., насърчава използването на нисковъглероден водород в краткосрочен и средносрочен план като начин за развитие на пазара, припомня Euractiv.

ЕС има нужда "да развива устойчива водородна икономика, която има за цел да направи чистия водород конкурентен възможно най-скоро", пише в приетия документ с 46 гласа "за", 25 "против" и 5 "въздържали се". Развитието на възобновяеми водород трябва да бъде насърчавано в следващите десет до петнадесет години, каза Йенс Гайер, германски евродепутат от социалистите и демократите (S&D), който е автор на проекторезолюцията. "Колко дълго ще се използва още синия водород, наистина не мога да кажа, защото не съм пророк. От много обстоятелства зависи, можем да повлияем политически само до известна степен", каза Гайер пред европейското издание. Така нареченият "син" водород се получава чрез улавяне на изпуснатия CO2 при употребата на природния газ и съхраняването на емисиите под земята.

Според водородната стратегия на Европейската комисия, това се смята за "нисковъглероден" начин за производство на водород, заедно с "водород на базата на електричество", когато източниците на енергия са нисковъглеродни. Проектът за резолюция ще бъде предаден на Европейския парламент за пленарно гласуване през април.

В Парламента дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП) също подкрепя създаването на пазар за водород, използвайки енергийни източници с "ниски въглеродни емисии". "Зелените и левицата не вярват, че нисковъглеродният водород трябва да бъде включен в стратегията за водорода, а че въвеждането ѝ трябва да се фокусира изключително върху възобновяемия водород", каза Анжелика Ниблер, говорител на ЕНП за стратегията за водорода. "Категорично се противопоставяме на това. "Смятаме, че за да развием пазар на водород, ни е необходим нисковъглеродният водород като свързваща технология", каза тя.

От Световния фонд за природата (WWF) и климатичният мозъчен тръст Sandbag предупредиха, че докладът е "натоварен с рискове", тъй като прави нисковъглеродния водород допустим за публично финансиране и политическа подкрепа. "Европейският парламент имаше възможност да представи визия за ефективното, стратегическо развитие на водорода, но те го пропиляха", каза Имке Любеке, ръководител на климата и енергетиката в Службата за европейска политика на WWF.

"Регресивните теми на дискусията в Парламента отразяват тревожната тенденция за насърчаване на водорода във всякакви форми, за всички употреби, без да се разглеждат какви други по-ефективни варианти съществуват и дали дадено приложение на водорода има смисъл в по-широкия контекст на декарбонизацията на енергийната система", каза Адриен Асос от Sandbag.

Все пак еколозите се радваха да видят, че евродепутатите изразяват предпазливост относно смесването на водорода с изкопаемия газ в тръбопроводите, въпреки силното лобиране от страна на индустрията.

Ядрената енергетика се отбягва като тема

"Докладът към проекторезолюцията насърчава технологичния неутралитет, което означава, че той не популяризира нито една технология, а позволява на пазара да реши това", каза Анжелика Ниблер пред изданието. Докладът, обаче, не споменава ядрената енергия като нисковъглероден енергиен източник, като същевременно цитира улавянето, утилизацията и съхранението на въглерод (CCUS), въпреки че и двете се считат за нисковъглеродни. Ядрената енергия не се споменава и в текста за водорода, гласуван в комисията по околна среда на Парламента през януари, а причината е политическата чувствителност по темата, припомня Euroactiv.

3e-news.net