Първичното публично предлагане (IPO) на MFG Invest е успешно! Дружеството набра 4 039 154 лева по време на IPO-то днес, като успя да привлече инвеститори, които записаха 1 195 016 броя акции, при планирани за пласиране 1 775 200 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, всяка с номинална стойност 1.00 лв. и емисионна стойност 3.380 лв.

Борсата допусна до търговия временна емисия акции, издадена от MFG Invest с цел осъществяване на първично публично предлагане на до 1 775 200 бр. акции.

Това е 3-то успешно IPO на инвестиционно дружество на пазар beam и 11-то откакто стартира пазарът за развитие на МСП beam в началото на 2021 година.

MFG Invest е дружество, което инвестира в стартиращи и развиващи се компании в сферата на технологичните финансови услуги, електронната търговия, създаване и продажба на технологии. Част от настоящото портфолио на MFG Invest са компаниите eBag, Boleron, Tiger Technology, Payhawk, Eleven Capital, LogSentinel, Settle, KOA, Pop и Vedamo.

3eNews