Централният депозитар декларира пълната си подкрепа за публикуваната от Министерството на финансите /МФ/ концепция за личните сметки на физически и юридически лица, съобщават от институцията.

Централният депозитар ще премахне таксите за притежателите на "спящи" акции след одобрението на Концепцията на Министерството на финансите, пише в съобщението.

Институцията посочва, че предложеният в Концепцията подход ще позволи на акционерите реално да се възползват от акциите, които притежават и да упражняват правата си по тях пише в съобщението.

В документа се подчертава, че с представените в Концепцията стъпки се прилага европейската практика за защита на правата и представителство на миноритарните акционери в дружествата под формата на колективна инвестиционна схема. За лицата, които изберат в рамките на една година да не правят нищо с акциите си, те се заменят с много по-конвертируем , ликвиден и лесен за наследяване финансов инструмент, а именно дял от инвестиционен фонд. Нещо повече, с евентуалното одобрение на мерките от Концепцията ще се създадат условия акционерите активно да участват в корпоративния живот и дейността по вземане на решения на дружествата. Не на последно място, ще се създаде предпоставка за подобряване на корпоративното управление на дружествата и ще се увеличи ликвидността и оборота на капиталовия пазар, пише още в позицията.