Европейските електроенергийни борси в сегмента "ден напред" през изминалата седмица като цяло се движиха в диапазона 89 - 92 евро за MWh, но не липсваха и изненади. На италианския пазар (GME) цената от над 100 евро за MWh се задържа най-дълго време. През първия ден на отминалата седмица (19-25 юли) на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ, IBEX) бе отчетена и една от най-високите стойности в Европа, 117.64 евро за MWh, но още на втория ден - с доставка 20 юли, понижението бе налице,и цената спадна до 99.28 евро за MWh (спад с 15.6 %), а на гръцката (HENEX) - до 100.98 евро за MWh (понижение с 14.2 %).

Само на още един пазар "ден напред" бе отчетено движение в посока надолу - този на Нидерландия, но само с 0,7 на сто - до 91.64 евро за MWh. На останалите пазари бе отчетено повишение, което може и да означава по-високи очаквания в този сегмент от страна на участниците и в частност на българската и гръцката електроенергийни борси.

Като се вземат предвид повишенията на електроенергийните борси в Италия (GME) - с 11.8 % до 110.48 евро за MWh, в Румъния - ръст с 16.4 % до 107.56 евро за MWh, Сърбия - повишение с 5.1 % до 104.46 евро за MWh и Хърватия и Словения - нарастване до 104.38 евро за MWh, както и на Иберийския пазар (Испания и Португалия ) - 101.82 и 101.11 евро за MWh. На доста по-големия електроенергиен пазар EPEX SPOT (Австрия, Белгия, Дания, Финландиая Франция, Германия, Великобритания, Люксембърг, Нидерландия Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Luxembourg, Нидерландия, Норвегия, Полша, Швеция и Швейцария) стойностите бяха в диапазона 91 - 93 евро за MWh.

Сигналите за по-ниски стойности се запазват и с ден за доставка 22 юли, когато с изключение на БНЕБ е отчетено слабо повишение (плюс 0.4 % до 91.64 евро за MWh). Така тенденцията за понижение на ценовите нива продължи и следващите дни, преминаващи от разнопосочност в последния ден на работната седмица и масов спад за почивните дни (23 и 24 юли).

Докато през първите три дни от отминалата седмица може да се отчете ръст от 2 до 5, а на някои от електроенергийните борси в този сегмент и ръст до 10 евро за MWh спрямо предходния месец и достигащи до 30 евро спрямо година по-рано, то през следващите дни започва да се наблюдава съпоставимост на ценовите нива и спад в сравнение с месец по-рано. На някои пазари в почивните дни стойностите в този сегмент се понижават с около 10 евро за MWh.

От общата картина на по-ниските цени през уикенда трябва да се извадят два пазара - Иберийския (93.2 евро за MWh с ден за доставка 25 юли, въпреки спад с 4 %) и на Италия (88.6 евро за MWh ), които остават с до 20 евро по-високи от стойностите на останалите европейски електроенергийни борси в сегмента "ден напред". Ако трябва да се обобщи динамиката на цените през предпоследната седмица на юли, може да се определи като противоречива, тъй като потвърждението за "по-ниски ценови нива" още не е категорично. Най-вероятно участниците на пазара са в очакване и не бързат, предпочитайки да получат сигнали за икономическа устойчивост.

С първия ден от новата седмица, с ден за доставка 26 юли, ценовите нива на европейските електроенергийни борси (ден напред) тръгват нагоре. Стойностите са под отчетените спрямо първия ден на предходната седмица, но се запазва тенденцията за разлика спрямо предходната 2020 година по същото време - повишение, достигащо до над 20 - 25 евро за MWh.

Вятър, слънце, търсене на електроенергия

През миналата седмицата (12-18 юли) бе отчетено повишение на производството на слънчева енергия с 12% на португалския пазар, с 9,8% на испанския пазар и с 9,3% на германския пазар, в сравнение с предходната седмица. Докато на италианския пазар производството е спаднало с 18%, а на френския - с 3,8%. За седмицата (19-25 юли) предстои да бъдат публикувани предварителните данни, но прогнозата е за увеличение на производството на италианския пазар и спад на пазарите на Испания и Германия.

По отношение на вятърната енергия, за седмицата на (12-18 юли) производството на вятърна енергия се е увеличило с 64% на френския пазар, а на Иберийския полуостров производството е нараснало с 34%, на германския пазар увеличението е 18%, докато в Италия е отчетен спад с 18 процента. Данните и тук за предходната седмица предстои да бъдат оповестени, но предварителните прогнози са за спад на всички пазари.

По отношение на търсенето на електроенергия, данните продължават да сочат намаление на повечето европейски електроенергийни пазари, включително и в сегмента "ден напред". Според предварителните данните за седмицата (12-18 юли) спадът не е голям - малко над един процент, но се очаква, че за времето (19-25 юли) няма да има отчетено ново понижение, с изключение на почивните дни, които обаче допринасят за цялостната картина. Не може да се подминат и данните за цените на фючърсите на електроенергия, при които също бе отчетено понижение.

3е-news.net