При много висока волативност стартира новата трета седмица на март търговията на европейските електроенергийни борси, спрямо цените през почивния неделен ден, особено в Германия, където с ден за доставка на 15 март е регистриран ръст от 212.8 % до 49.28 евро за MWh (15.75 евро за MWh за 14.03), в Белгия - скок със 140.2 % до 49.93 евро за MWh (20.79 евро за MWh ден по-рано), във Франция - увеличение със 102.5 % до 50.11евро за MWh (24.74 евроза MWh в неделя) и Испания и Португалия - повишение с 93.9 % до 47.59 евро за MWh (24.54 евро за MWh).

Като цяло европейските електроенергийни борси в сегмента "пазар ден напред" с малки изключения стартират новата седмица на 15 март с цени по-ниски не само отпреди седмица, но и отпреди месец. Това се дължи в частност на пролетните температури и в резултат на лекото свиване на търсенето, влиянието на производството от слънчеви и вятърни мощности и не на последно място движението на цените на петрола, газа и въглеродните емисии. Факторът COVID също остава.

Ако в началото на миналата седмица стойностите на европейките електроенергийни борси в сегмента"ден напред" стартираха с цени около и малко над 60 евро за MWh, то в първия ден на новата седмица или с ден за доставка 15 март повечето борси стартират при ниво около и под 50 евро за MWh. Изключение прави Полша, на чиято борса цената в този сегмент достига до 64.52 евро за MWh. След нея се нареждат Швейцария (54.34 евро за MWh) и Италия (53.63 евро за MWh).

3е-news.net

За разлика от западните пазари, относителна стабилност се наблюдава на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ). Най-високата цена е постигната в дните за доставка 9 и 12 март - 58.43 и 58.44 евро за MWh. Съответно и търсенето в "ден напред" е високо, като с ден за доставка 12 март (81 741.0 ) е не така далеч от постигнатия рекорд през февруари (84 622,90 MWh ). Междувременно БНЕБ публикува отчета за февруари 2021 г., от който става ясно, че средната цена базов товар в посочения сегмент е 91.58 лв. и намалява спрямо януарската с 12 %.

Слънце и вятър

Данните сочат, че през първата седмица на март производството на слънчева енергия е намаляло с 24% - на испанския и португалския пазари и с 2,9% на френския пазар в сравнение с последната седмица на февруари. На италианския пазар пък производството е нараснало с 4.7%, а на германския пазар с около 3.6%. За втората седмица на март данните се очакват, но предварителната прогнозата е за спад на слънчевата енергия на пазарите в Германия и Италия спрямо първите седем дни на месец март.

По отношение на вятърната енергия през първата седмица се отчита спад на френския пазар, при това със значителните 41%, на германския пазар - с 39 %, както и на иберийския - с 35%. Предварителните данни за миналата седмица сочат ръст на производството на вятърна енергия. Колкото за БНЕБ може да се отчете, че през повечето дни от миналата седмица дела на вятърната енергия в енергийния баланс на страната е малко над 1 процент, на фотоволтаични - в диапазона от 3 до 5 процента. Тази сутрин например на испанския пазар се отчита участие на 51 % от вятърните мощности, на германския - над 43 %, на френския - малко над 15 на сто, а на българския - над 6 %.