Отминалата първа работна седмица на ноември (2 - 6) най-вероятно няма да бъде запомнена с нещо впечатляваща на Българската фондова борса (БФБ). Заради нарастващия страх от втората вълна на COVID-19 и въвеждане на по-строги социални ограничителни мерки,

БФБ намали оборота си до санитарния минимум

като са реализирани само 585 сделки с 2 556 521 лота, което представлява намаление с 1 331 891 лота спрямо предходната седмица (26 - 30 октомври), когато са осъществени сделки с 1 150 лота за 3 888 412 лева. Като обем, обаче, оборотът се е свил близо 4 пъти - до 3 470 282 лева от 13 273 570 лева седмица по-рано. За нормално отдавна е прието седмичният оборот да е около 5 млн. лева.

През отминалата седмица не се открояват лидери сред търгуваните на БФБ компании, както по оборот, така и по сделки.

Равносметката показва, че само 5 дружества са реализирали сделки за над 200 000 лева, докато в предходната седмица са били 8. На върха тази седмица е Индустриален Холдинг България АД (4ID) - 513 608 лева, следвано от Еврохолд България АД (4EH) - 508 953 лева, Премиер Фонд АДСИЦ (4PR) - 363 825 лева, Синтетика АД (EHN) - 320 894 лева и Родна земя Холдинг АД (6R2) - 252 200 лева.

Отминалата първа работна седмица за ноември завърши със загуба и за четирите индекса на БФБ, след като в предходния период (26 - 30 октомври) три от измерителите бяха на печалба и само имотният BGREIT на загуба. С най-голям спад периода 2-6 ноември е BGREIT (-1.71%), следван от индекса на "сините чипове" SOFIX (-0.70%), широкия BGBX 40 (-0.65%) и равно претегления BGTR 30 (-0.54%).

3е-news

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември), заради коронавирусната пандемия, до 6 ноември българският бенчмарк SOFIX e на загуба с 7.14%, а от началото на годината понижението е двуцифрено (-25.21%), заради сривовете му през март и след това от юни до септември, показват седмичните и месечните бюлетини на БФБ.

След като и четирите родни индекса са на загуба, съвсем логично е

губещите сделки да са повече от печелившите

като при оборотите съотношението е 31% към 30% и 39 на сто без промяна. При акциите съотношението е в полза на печелившите (54%, спрямо 30% за губещите и 16 на сто без промяна). При търгуваните емисии губещите, обаче, са повече (40% към 37% и 13 без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичната равносметка (2 - 6 ноември) показва, че и четирите индекс на БФБ са на загуба, след като в предходния период (26 - 30 октомври) три от тях бяха на печалба и само имотният BGREIT на загуба, като преди това (19 -23 октомври) и четирите измерителя бяха на червена територия. С най-голям седмичен спад е имотният BG REIT, следван от измерителя на "сините чипове" SOFIX, cширокия BGBX 40 r равно претегления GTR 30:

  • при SOFIX е отчетено понижение с 0.70%, след като в предходната седмица се повиши с 0.20 на сто;
  • при BGBX 40 спадът е с 0.65%, след като в предходната седмица беше на плюс 0.71%;
  • при BGTR 30 загубата е с 0.54%, след като в предходната седмица отчете нарастване с 0.45 на сто;
  • при BG REIT спадът е най-голям - с 1.71%, след като в предходната седмица също отчете понижение с 0.84%.

Топ 3 най-печелившите акции

  • ЕМКА АД (57E) е отново в групата на най-печелившите акции с повишение от 15.00%, след като в предходната седмица отчете нарастване с 11.11%, при последна цена от 2.300 лв./акция, седмичен оборот от 11 885 лева и по-висока пазарна капитализация до 49 909 370 лева от 43 399 452 лева седмица по-рано;
  • Етропал АД (5EO) е с ръст от 13.00% при последна цена от 5.650 лв./акция, седмичен оборот от 84 807 лева и пазарна капитализация от 28 250 000 лева;
  • Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (4IC) на печалба с 12.57% при последна цена от 0.394 лв./акция, седмичен оборот от 63 264 лева и пазарна капитализация от 10 939 992 лева;

Топ 3 на най-губещите акции

  • Сердика Пропъртис АДСИЦ (6SR) излезе начело на групата на най-губещите акции с понижение от 7.14%, при последна цена от 26.000 лв./акция, седмичен оборот от 13 000 лева и пазарна капитализация от 16 900 000 лева;
  • ТБ Първа инвестиционна банка АД (5F4) е със спад от 6.74%, при последна цена от 1.800 лв./акция, седмичен оборот от 56 025 лева и пазарна капитализация от 268 352 640 лева;
  • ЧЕЗ Разпределение България АД (3CZ), след като в предходния период (26 - 30 октомври) беше в групата на най-печелившите емисии с ръст от 5.17%, през отминалата попадна сред най-губещите акции с понижение от 5.74%, при последна цена от 230.000 лв./брой, седмичен оборот от 29 414 лева и пазарна капитализация от 443 440 000 лева;

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.