Терминът "споделена мобилност" става все по-често употребяван през последните години. А мобилността на хората се свързва най-вече с автомобилите у нас. В същото време самият автомобилен свят в наши дни силно се променя и то в кратки срокове. Ако допреди десетина години електромобилите изглеждаха по-скоро като нещо екзотично, то днес са нещо нормално, неразделна и все по-срещана част от ежедневието ни, а броят им по улиците и пътищата се увеличава с всеки изминал ден. Продажбите им непрекъснато се покачват за сметка на намаляването на тези на бензиновите и особено на дизеловите. Съревнованието между самите производители вече е едва ли не само в посока електрификация, а на пазара непрекъснато се явяват нови и нови играчи, дори създадени единствено с тази цел компании.

И покрай същите тези електромобили все по-често се говори за споделена мобилност. В света, особено в по-цивилизованата му част, се появиха редица компании, които предлагат услугата да си наемеш кола само за едно пътуване от 15-20 минути, която след това използва някой друг за пътуването си в друга посока. И така все по-често се срещат теории, че не е далеч времето, когато личният автомобил ще стане по-скоро екзотика и изключение, а в ежедневието си хората масово ще използват услугите на споделената мобилност. Според някои това дори и начинът обществото да се пребори с т.нар. транспортна бедност. Според други пък така хората ще бъдат лишени от една от свободите си. Кой точно ще излезе прав, предстои да разберем.

Нови и достъпни услуги вместо натиск

Автомобилните компании в Европа виждат както известни рискове, така и заплахи от налагането на споделената мобилност по отношение на обществения интерес и свободното движение на хора и стоки. Това става ясно от тяхна позиция, изпратена до Европейската комисия. От нея става ясно, че членовете на Асоциацията на европейските автомобилни производители (АСЕА) са съгласни и напълно подкрепят политиките за декарбонизация на транспорта чрез въвеждането и по-широкото разпространение на чисти превозни средства и споделена мобилност. Според тях през следващите години електрифицираните транспортни средства и услуги ще играят решаваща роля в това отношение. Дори виждат в споделената мобилност възможност за борба и ликвидиране на транспортната бедност. Защото чрез правилните политики и внедряването на подходящите превозни средства, транспортни системи и услуги може да се постигне не само подобряване на ситуацията с климатичните промени, но и да се предостави на хората възможност за по-добър начин на живот. И то не само по отношение на превозването им от точка А до точка Б по лични или служебни причини, но и за транспортирането и доставките на стоки, предоставянето на услуги, правенето на бизнес и т.н.

Всичко това, според АСЕА може да доведе до подобряване на начина на живот на хората, но новите визии и политики трябва да се въвеждат чрез предоставянето на по-добри и достъпни услуги, вместо чрез регулации и натиск. Защото ограничаването на достъпа на хората до транспортни решения може да бъде пречка за заетостта, образованието, здравеопазването и в крайна сметка има риск да доведе до социална изолация.

Вместо това, според автомобилните производители, властите в Брюксел и в държавите-членки трябва да насочат усилията си към предоставянето на повече, по-съвременни и по-достъпни транспортни услуги за гражданите както в рамките на населените места, така и между тях. Нуждите от мобилност при отделните хора и обществени групи не са хомогенни. Следователно е необходимо голямо разнообразие от възможности и услуги за мобилност, чрез паралелното съществуване на лични автомобили, споделени превозни средства, търговски превозни средства, велосипеди, мотопеди, скутери, градски и междуградски транспорт...

Всичко изброено изпълнява различна роля в мобилността и нуждите на обществото, следователно всички те са важни и необходими. Устойчивата мобилност означава достигане на ефективност, която да доведе до постигането на екологичните и икономическите, но и до социалните цели. Всички възможни типове транспорт трябва да се използват по най-ефективния начин и да бъдат интегрирани в свързана мрежа - мултимодална екосистема, която да е удобна и достъпна за всички граждани и клиенти. Затова стратегията за мобилността на Европейската комисия трябва да има за цел предоставянето на приобщаващи и устойчиви услуги и възможности за всички граждани чрез стимулиране и повишение на ефективност и устойчивите иновации в транспорта. Никой не трябва да бъде изключен от която и да е система за мобилност и въздействието на транспортните политики върху транспортната бедност следва да бъде внимателно оценени, категорични са производителите на автомобили в Европа. Според тях социалните предизвикателства при справянето с устойчивата градска мобилност трябва да бъдат ключов приоритет в допълнение към екологичните и икономически предизвикателства.

Екологичният акспект

Идеята за споделената мобилност е свързана и с борбата с климатичните промени и по-конкретно с намаляването на вредните емисии в транспорта и въздействието му върху околната среда. Теоретично това е вярно, тъй като споделената мобилност означава по-малко превозни средства, по-малко задръствания в големите градове, респективно по-малко вредни газове в атмосферата. А когато автомобилите са електрически, това на практика води до нулеви емисии поне генерирани пряко от тях.

От АСЕА подчертават, че споделената мобилност действително подобрява екологичния отпечатък на транспортния сектор. Новите видове споделени услуги, използващи по-чисти технологии, водят до ясни и видими ползи, включително достъп до приобщаваща мобилност с по-малко емисии, значително намален обем на трафика в градовете и съответно нужда от по-малко обществено пространство, използвано от транспортните средства. Това положително въздействието на услугите за мобилност може да бъде допълнително засилено чрез използване на електрифицирани леки автомобили и автобуси. Следователно бъдещите политики на ЕС следва да подкрепят по-широкото въвеждане и разпространение на електрифицирани превозни средства в личния и обществен транспорт. Предпоставка, но и необходимост, за постигането на декарбонизиран транспорт, е създаването на достатъчно широка и плътна мрежа от зарядна инфраструктурата в целия ЕС. В противен случай въвеждане на транспорт с нулеви емисии няма да бъде постижимо.

Умни транспортни системи

Споделената, мултимодална и устойчива мобилност не може да бъде създадена и развита без използването на умни технологии и създаването на подходящи цифрови платформи. Чрез тях трябва да бъде изградени интелигентни транспортни системи, свързващи превозните средства и интелигентната инфраструктура, за да бъде постигната чиста, безопасна, достъпна и ефективна мобилност. Според АСЕА платформени решения като Мобилността като услуга (MaaS), Транспортът като услуга (TaaS) и Логистиката като услуга (LaaS) ще предоставят на гражданите и бизнеса всички видове транспорт заедно в ефективна екосистема, която да оптимизира използването на транспорта инфраструктура и превозни средства. Следователно планът за създаването на транспортните системи на бъдещето трябва да се базира на визии, свързани с бизнес моделите за интелигентните транспортни системи, особено с цел разширяване на концепцията за обществен транспорт и създаването на стимули за нови услуги за мобилност като споделеното пътуване до работното място, споделяне на автомобили, обединяване на пътуванията, решения за въздушни превози и микромобилност. Местните власти и операторите на градския и регионалния транспорт трябва да се подготвят за предстоящото внедряване на все по-свързани, автоматизирани и автономни превозни средства. Те трябва да започнат да оформят политиките, необходими за улесняването на тяхното разгръщане. Това няма как да стане и без конструктивен и открит диалог с всички заинтересовани страни - гражданите, бизнесът, операторите на инфраструктурата и градския транспорт, производителите на автомобили и др.

Политиките трябва да насърчават доставчиците на обществена мобилност да приемат и внедряват иновативните и цифровите системи и технологии. А от своя страна индустрията, предоставяща тези технологии, както и превозните средства, се нуждае от хармонизирана техническа и пазарна законодателна рамка в целия ЕС, подчертават от АСЕА.

В позицията си от организацията обобщават, че справяне с екологичните предизвикателства трябва да върви паралелно с подкрепата за конкурентоспособността на европейския автомобилен сектор. Той е от огромно значение от гледна точка на заетостта и данъчните постъпления в бюджетите. А постигането на хармонията между всичко това изисква непрекъснати и конструктивни дискусии сред европейските политици, националните и местните власти и всички съответни заинтересовани страни - включително производители на автомобили.