През май 2023 г. спрямо предходния месец при производството на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при пропан-бутановите смеси - със 100.0%, съобщи НСИ.

Значително нараства производството на автомобилен бензин, дължащо се на необичайно ниското производство през април 2023 г., като понастоящем достига до обичайните си равнища.

Най-голямо намаление е регистрирано при твърдите горива - с 27.5%.

Най-голямо увеличение се наблюдава при доставките на автомобилен бензин - с 53.3%. Най-голям спад е регистриран при природния газ - с 29.2%.

Производство на енергийни продукти

През май 2023 г. спрямо април 2023 г. нараства производството на:

  • пропан-бутанови смеси - със 100.0% до 6 хил. т;
  • дизелово гориво - с 41.5% до 249 хил. т.

Производството на автомобилен бензин нараства значително, като достига обичайните си равнища - до 149 хил. т. През април 2023 г. спрямо март 2023 г. производството на безоловен бензин е намаляло с 59.1% до 45 хил. т, показва справката на НСИ.

През отчетния месец май 2023 г. намалява производството на:

  • твърди горива - с 27.5% до 1 047 хил. т;
  • електрическа енергия - със 17.8% до 2 518 ГВтч.

Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година намалява производството на: твърди горива - с 62.5%; природен газ - с 50.0%; пропан-бутанови смеси - с 33.3%; електрическа енергия - с 30.5%; дизелово гориво - с 16.2%; автомобилен бензин - с 6.9%.

Доставки на енергийни продукти

През май 2023 г. спрямо април 2023 г. нарастват доставките на: автомобилен бензин - с 53.3% до 46 хил. т; дизелово гориво - с 24.6% до 208 хил. т.

Намаляват доставките на природен газ - с 29.2% до 150 млн. куб. м; твърди горива - с 25.5% до 959 хил. т; електрическа енергия - с 8.5% до 2 473 ГВтч; пропан-бутанови смеси - с 4.4% до 43 хил. т.

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 26.5%; автомобилен бензин - с 4.5%; дизелово гориво - с 4.0%; електрическа енергия - с 0.7%.

Намаляват доставките на: твърди горива - с 66.2%; природен газ - с 25.0%.