Оборотът на Българска фондова борса (БФБ) за ноември възлиза на 161,89 млн. лв. и отчита значителен ръст от 157% спрямо предходния месец. За 11-те месеца на годината оборотът нараства с 85.35% спрямо същия период на 2021 г. и достига 916 млн. лв., показват обобщените дани, представени графично на сайта на борсата.

Общият брой сделки е 7 033, което представлява нарастване със 7.39% спрямо предходния месец и повишение с 32.16 на сто на годишна база с натрупване.

Ton 3 nечеливши u губещи емисии (SOFIX)

Доверие Обединен Холдинг АД (+16.96%)

Aлтерко АД (+6.70%)

ТБ Централна кооперативна банkа AД (+6.08%)

Eвpoxoлд България АД (-6.00%)

Teлелинк Бизнес Сървисис Груп АД (-3.29%)

Сирма Груп Холдинг АД (-1.44%)

Първично публично предлагане IРО

Емисия: АмонРа Енерджи; Размер на емисията: 3 116 070 лв.; Сегмент: beam; Дата на IPO: 30.11.2022 година.

3eNews