САЩ са били най-големият партньор на ЕС за морски товарен транспорт през второто тримесечие на 2022 г. с общо 61 милиона тона, изпреварвайки Русия (57 милиона тона). Това показват последните данни на Европейската статистическа служба Евростат по отношение на общото бруто тегло на стоките (общото тегло на стоките заедно с опаковките или контейнерите). 

Русия е на второ място, следвана от Обединеното кралство (55 милиона тона), Турция (36 милиона), Китай (31 милиона), Норвегия (29 милиона), Бразилия (24 милиона), Египет (19 милиона), Нигерия (14 милиона) и Канада (13 милиона). Карго превозите на ЕС към Съединените щати, Русия и Обединеното кралство заедно представляват 1/3 от общия морски товарен транспорт извън ЕС.

Евростат сравнява отчетното второ тримесечие на 2022 г. със същия период на 2021 г., като отчита, че морският транспорт между ЕС и Русия е отбелязал рекорден спад (-22,1%), следван от Бразилия (-12,6%). За разлика от това трафикът между ЕС и Египет и САЩ се е увеличил значително през същия период, съответно с 22,9% и 21,1%.

Търговските потоци, доминирани от вътрешни движения на течни насипни товари

През второто тримесечие на 2022 г. 17 от 20-те най-големи търговски потока са входящи, а 3 - изходящи: изходящите са Ро-Ро превози (транспорт на колесни превозни средства) към Обединеното кралство (11 милиона тона); големи контейнерни превозии до Китай (8 милиона) и Източното крайбрежие на САЩ (7 милиона). Първите три входящи потока са на големи контейнерни доставки от Китай (16 милиона тона), суров петрол от източното крайбрежие на САЩ (10,4 милиона) и петролни продукти от руски пристанища на Балтийско море (10,4 милиона).

Доставки по море в ЕС, второ тримесечие на 2022 г., годишно измемение в процент

Графика: Евростат

Течните насипни товари (суров петрол, петролни продукти и втечнен газ) доминират във входящите търговски потоци, с изключение на: големите контейнерни доставки от Китай; въглища от Източното крайбрежие на САЩ и Австралия; руди и селскостопански продукти от Бразилия; и Ро-Ро кораби от Обединеното кралство.

През второто тримесечие на 2022 г. суровият петрол (10 милиона тона) и втечненият газ (9 милиона) от пристанища на Източното крайбрежие на САЩ представляват почти една трета (32%) от общия транспорт между ЕС и Съединените щати. Значителни са били доставките на въглища от същите пристанища в САЩ (7 милиона), представляващи 12% от общите транспортирани количества, отчита Евростат.

В сравнение с година по-рано през второто тримесечие на 2022 г. има значително увеличение на доставките на ЕС. Най-голямо е то при втечнения газ, въглищата и суровия петрол от пристанища на Източното крайбрежие на САЩ (съответно +87,7%, +85,4% и +64,6%); суров петрол от Египет (+86,1%), Обединеното кралство (+61,5%), Нигерия (+35,7%), Норвегия (+32,7%) и Турция (+10,7%); въглища от Австралия (+31,2%); и петролни продукти от руски пристанища на Балтийско море (+11,1%).

Обратно, голямо намаление се наблюдава при доставките на суров петрол от руските пристанища на Балтийско море (-46,6%) и от тези на Черно море (-24,0%); и на руди и селскостопански продукти от Бразилия (съответно -34,1% и 14,3%).

По отношение на доставките от ЕС - глям е спадът при големите контейнерни превози към Китай (-29,2%) и към Източното крайбрежие на САЩ (-10,4%).