Цената на разрешителните на въглеродния пазар (т. нар въглеродни квоти) на Европейския съюз достигна рекордна стойност от 100 евро (106,57 долара) за тон отделяни въглеродни емисии, психологическа граница, отразяваща растящите разходи, които предприятията и електроцентралите трябва да заплащат, когато замърсяват, предаде Ройтерс, на която се позова БТА.

Разрешителните за отделяне на въглероден диоксид в атмосферата (EU Allowance - EUA), част от Европейската схема за търговия с емисии, се търгуваха за 100,07 евро за тон към 12:45 часа бълг. време.

Регламентът за търговия с вредни емисии на ЕС принуждава производителите, енергийните компании и авиокомпаниите да плащат за всеки тон въглероден диоксид, който отделят, като част от усилията на Общността да постигне целите си за защита на климата.

Схемата за търговия с емисии определя таван за количеството емисии на въглеродния диоксид, които даден сектор или група от сектори може да отделя в атмосферата. Таванът пада с всяка изминала година, за да се гарантира, че замърсяването намалява с времето.

Разрешителните се търгуват на свободния пазар, което означава, че компании, търговци и инвеститори, които ги купуват, плащат една и съща цена. Около 57 на сто от въглеродните разрешителни се продават, а останалите се връчват безплатно на компании. Повече от 40 сектора се считат за изложени на риск от изпускане на въглерод и поради това получават безплатни разрешителни. Те включват петролни рафинерии, стоманодобивни заводи и производители на желязо, алуминий, метали, цимент, вар, стъкло, керамика, целулоза, хартия, торове и органични химикали.