Световното търсене на енергия през 2018 година е нараснало с най-бързия си темп през това десетилетие според Международната агенция за енергията (МАЕ), цитирана от ДПА.

Търсенето се е увеличило с 2,3 процента и е движено от здравата световна икономика и по-големите нужди от отопление и охлаждане в някои региони, посочва в разпространен днес доклад агенцията, чиято централа е в Париж.

В резултат световните въглеродни емисии, свързани с енергията, са се увеличили с 1,7 процента през миналата година, уточни МАЕ. Една трета от повишението се дължи на въглищата, използвани при производството на енергия, особено от по-новите електроцентрали в Азия.

Смята се, че до голяма степен въглеродният диоксид е причината за климатичните промени и глобалното затопляне.

На конференцията на ООН за климата в Париж през 2016 година около 190 страни, включително САЩ, се споразумяха за ограничаване на световното затопляне до 1,5 градуса по Целзий, като много страни определиха след това свои цели за намаляване на вредните емисии.

Въпреки че търсенето на енергия, произведена с помощта на слънцето и вятъра, е нараснало през 2018 година, производството не е било достатъчно, за да покрие повишеното търсене, се посочва в доклада.

Производството на слънчева енергия бележи растеж от 31 процента.

Най-много се увеличило търсенето на природен газ, особено от Китай и САЩ. То представлява 45 процента от повишението на енергийното потребление през 2018 година.

В доклада се посочва още, че търсенето на ядрена енергия е нараснало с 3,3 процента, достигайки равнищата от преди ядрената авария във Фукушима.