За период от един месец (ноември 2021 г. спрямо октомври 2021 г.) производството на електроенергия нараства с 12.4% до 4 416 ГВтч, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Същевременно намалява производството на твърди горива - с 6.5% до 3 239 хил. тона. Производството на нефтопродукти запазва ниските си нива поради продължилия и през месец ноември планов ремонт на производствени инсталации. Докато пропан-бутановите смеси и безоловният бензин нямат промяна спрямо нивата си от предходния месец, при дизеловото гориво се наблюдава намаление с 34.1% до 29 хил. т. Производството на природен газ остава без изменение.

През ноември 2021 г. спрямо същия месец на 2020 година нараства производството на:

 • твърди горива - с 65.5%; 
 • електроенергия - с 21.4%.

Намалява производството на: 

 • пропан-бутанови смеси - със 100.0%; 
 • безоловен бензин - с 95.7%; 
 • дизелово гориво - с 85.3%; 
 • природен газ - с 60.0%.

Доставки на енергийни продукти

През ноември 2021 г. спрямо октомври 2021 г. нарастват доставките на: 

 • пропан-бутанови смеси - с 8.1% до 40 хил. т; 
 • безоловен бензин - с 11.9% до 47 хил. т; 
 • природен газ - с 18.4% до 283 млн. куб. м; 
 • електроенергия - с 5.3% до 2 898 ГВтч.

Намаляват доставките на: 

 • твърди горива - с 6.2% до 3 314 хил. т; 
 • дизелово гориво - със 17.9% до 160 хил. т.

Доставките на нефтопродукти в страната са обезпечени основно от количества запаси, натрупани в предходния месец, и от внос, отбелязва НСИ.

През ноември 2021 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: 

 • твърди горива - с 61.3%; 
 • пропан-бутанови смеси - с 8.1%; 
 • безоловен бензин - с 23.7%.

Намаляват доставките на:

 • дизелово гориво - с 12.1%;
 • природен газ - с 12.4%; 
 • електроенергия - с 5.6%.