"Булгаргаз" ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за второто тримесечие на 2019 г. е 44,58 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщиха от дружеството. В сравнение с утвърдената за първото тримесечие на тази година цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена за второто тримесечие на 2019 г. намалява с 0,22 лв./MWh или 0,49 процента. 

Прогнозното намаление на продажната цена се дължи на очакваните по-ниски доставни цени на природния газ от внос през второто тримесечие на 2019 г., посочват от "Булгаргаз". Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 07.02.2019 г. и е неокончателна, уточниха от дружеството.

Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за второто тримесечие на 2019 г. ще бъде внесено в КЕВР на 8 март, се посочва в съобщението.