В извънредната криза в туризма покрай коронавируса 62.5% от хотелиерите имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 52.1% - на нощувката.

50.4% от хотелиерския бранш пък смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации.

Това показват данните на НСИ от проучване сред управителите на местата за настаняване.

По отношение на наетия персонал 40.8% от ръководителите са предприели като мярка "платен отпуск", 35.4% са преминали към "освобождаване/съкращаване", а на "неплатен отпуск" са се спрели 31.7%.

От мярката "60/40" са се възползвали 17.6%, а от "дистанционна форма на работа" - 15.1%.

72.2% за месец март съобщават за намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец, а 24.5% от тях посочват, че няма промяна.

В краткосрочен план - до един месец - 42.9% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "до 50%" от разходите за дейността със собствени средства, 18.0% от тях - "до 100%", а 38.2% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

42.6% от ръководителите очакват временно да преустановят дейността си, 35.4% смятат да продължат да работят макар и с намален обем, а 14.6% очакват да продължат дейността си, както преди извънредното положение. Едва 6.3% прогнозират да я прекратят.