Общият оборот на Българска фондова борса (БФБ) през март е в размер на 83,28 млн. лв. и нараства с 12% спрямо предходния месец февруари. За първото тримесечие на годината оборотът се увеличава със 113.77% спрямо същия период на миналата година, а основният индекс SOFIX нараства с 5.5% от началото на годината. Това показват обобщените данни в графичен формат на сайта на БФБ.

Броят сделки на БФБ

през март е 6557, което спрямо реализираните 7103 сделки през месец февруари 2024 г. представлява спад от 7,69 на сто. Изменението в броя сделки за периода януари 2024 г. - март 2024 г., в сравнение със същия период на предходната година, е ръст от 40,12 на сто.

В структурата на търговията

на БФБ с най-голям дял от 32,15 на сто (26,77 млн. лв.) e оборотът на сегмента за облигации, следван от дела на оборота на сегмент акции Standard - 29,55 на сто (24,61 млн. лв.) и този на сегмент акции на Алтернативен пазар - 13,93 на сто (11,60 млн. лв.).

Пазарната капитализация

в края на месеца е в размер на 16,22 млрд. лв. или 8,19 на сто от БВП на страната.

Сред топ 3 на най-ликвидните емисии акции на българския капиталов пазар за март са: "Шелли груп" АД (734 сделки), "Софарма" АД (549 сделки) и "Доверие Обединен Холдинг" АД (276 сделки).

Индексите

През март всички борсови индекси на БФБ, с изключение на beamX, бележат увеличение на месечна база. Бенчмаркът на "сините чипове" SOFIX се покачва с 2,42 на сто и достига 807,47 пункта, а широкият измерител BGBX40 се увеличава с 1,61 на сто. Равнопретегленият BGTR30 и секторният BGREIT нарастват съответно с 1,63 на сто и 0,34 на сто. Стартиралият през септември 2023 г. индекс на пазара за растеж - beamX се понижава с 1,12 на сто спрямо предходния месец.

В класацията на топ 3 печеливши компании от основния борсов индекс SOFIX през месеца са - "Шелли груп" АД, "Сирма Груп Холдинг" АД и "М+С Хидравлик" АД, които нарастват съответно с 14,19 на сто, 5,63 на сто и 2,78 на сто. Сред топ 3 на губещите компании от SOFIX са - "Първа инвестиционна банка" АД, "Агрия Груп Холдинг" АД и "Еврохолд България" АД, като спадовете при тях са респективно 12,86 на сто, 6,16 на сто и 1,54 на сто.

Сред 15-те емисии от SOFIX, девет отчитат повишение през отчетния период, а шест отбелязват спад.

Пазарите

През март 2024 г. с книжата на компаниите, търгувани на пазара за растеж Бийм (beam), бяха сключени 586 сделки при оборот от 657 000 лв. През месеца започна търговията с акции на компанията "Болерон" (Boleron) на пазар beam, след успеха на първичното публично предлагане на компанията през февруари тази година.

През текущия месец броят на сделките на пазар MTF BSE International беше 257, а оборотът достигна 2,78 млн. лв.

Акценти от българския капиталов пазар през март:

- На 8 март 2024 г. по традиция БФБ се включи в глобалната инициатива на Световната федерация на фондовите борси - Ring The Bell for Gender Еquality. Инициативата е организирана под егидата на World Federation of Exchanges, United Nations Global Compact и UN Women и тази година отбеляза 10-годишен юбилей. По този повод екипът на БФБ представи резултати от задълбочено проучване сред търгуваните на Борсата дружества за представителността на дамите на ръководни позиции в бизнеса.

Церемонията беше открита от Маню Моравенов, изп. директор на БФБ, Васил Големански, зам.-председател на Съвета на директорите на БФБ, Мария Филипова, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, Радослава Масларска, председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Христина Пендичева, член на Съвета на директорите на БФБ, които се включиха с кратки послания по темата. Специален гост на събитието бе Виктория Блажева, директор "Маркетинг и комуникации" на "УниКредит" за Централна и Източна Европа, която сподели интересни данни за това как хората, и в частност дамите, управляват своите средства и инвестиции.

- На 12 март 2024 г. стартира търговията с акции на компанията "Болерон" на пазар Бийм. Тя започна след успеха на първичното публично предлагане (IPO) през февруари т.г., в което компанията набра 3 170 769 лева. Това е първото успешно IPO на пазар Бийм за 2024 година. Дружеството възнамерява да инвестира набрания капитал в разширяването на дейността си в България, Румъния и Гърция. "Болерон" са 17-ата успешно листната компания на пазар Бийм от неговото начало през 2020 година. Съветник по емисията на компанията e "София Интернешънъл Секюритиз" АД.