Производството на електроенергия в периода 01.01.2018 г. - 17.06.2018 г. е спаднало с 3.14 на сто спрямо периода 01.01.2017 г. - 17.06.2017 г. Това сочат последните оперативни данни на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/.

Данните показват, че от 1 януари 2017 г. до 17 юни 2017 г. са били произведени 21 144 961 мегаватчаса /MWh/ електроенергия, а за аналогичния период на тази година произведеният ток е 20 481 250 MWh.

Предишните данни на ЕСО, които бяха за периода 01.01.2018 г. - 20.05.2018 г. спрямо 01.01.2017 г. - 20.05.2017 г., отчитаха спад на производството с 4.61 на сто. Цифрите показваха, че от 1 януари 2017 г. до 20 май 2017 г. са били произведени 18 146 296 MWh електроенергия, а за аналогичния период на 2018 година произведеният ток е бил 17 309 160 MWh.

Потреблението в страната за периода 01.01.2018 г. - 17.06.2018 г. спрямо 01.01.2017 г. - 17.06.2017 г. е спаднало с 5.71 пункта. Цифрите на ЕСО сочат, че през първите шест месеца и 17 дни на изминалата година са били изразходени 19 221 778 MWh ток, докато през аналогичния период на тази година потребеното количество електроенергия е 18 124 859 MWh. Предишното измерване показваше, че потреблението в страната за периода 01.01.2018 г. - 20.05.2018 г. е спаднало с 4.61 на сто спрямо 01.01.2017 г. - 20.05.2017 г. и е с 6.49 пункта по-малко.

Данните показват, че от началото на годината до 17 юни 2018 г. България е изнесла с 22.53 процента повече ток спрямо този период на изминалата 2017 г. За периода 01.01.2018 г. - 17.06.2018 г. страната ни е изнесла 2 356 391 MWh електроенергия, докато в периода 01.01.2017 г. - 17.06.2017 г. - 1 923 183 MWh. Данните за периода 01.01.2018 г. - 20.05.2018 г. спрямо 01.01.2017 г. - 20.05.2017 г. сочеха, че повишението на износа на електроенергия е 16,16 процента.

С 8.45 на сто по-малко е произведената електроенергия от базовите мощности като АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2" и т.нар. американски централи - ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3", показват още данните на ЕСО. Ако от началото на 2017 г. до 17 юни 2017 г. от базови мощности са били произведени общо 17 995 258 MWh, то за аналогичния период на 2018 г. произведеният ток от базовите централи е 16 474 450 MWh.

С 0.01 пункта по-малък е делът на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ в преносната мрежа. През периода 01.01.2018 г. - 17.06.2018 г. техният дял е 589 747 MWh, докато за аналогичния период на 2017 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил 589 799 MWh.

Вятърните електроцентрали /ВяЕЦ/ от 1 януари до 17 юни тази година са произвели с 1.37 процента повече ток или 342 838 MWh, от 1 януари до 17 юни миналата година - 347 524 MWh, а фотоволтаичните централи /ФЕЦ/ - с 1.38 на сто повече - или 170 071 MWh през периода 01.01.2018 г. - 17.06.2018 г. спрямо 167 762 MWh за 01.01.2017 г. - 17.06.2017 г. При централите, които работят на биомаса, се отчита спад на произведената електроенергия с 8.90 пункта. За периода 01.01.2018 г. - 17.06.2018 г. те са произвели 72 152 MWh, докато за аналогичния период на 2017 г. са били произведени 79 199 MWh.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е с 8.91 на сто по-малко. От началото на годината до 17 юни 2018 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 777 783 MWh електроенергия, докато за същия период на миналата година участието на възобновяемите енергийни източници в разпределителната мрежа е било 853 879 MWh. В този сегмент спадът е най-голям при фотоволтаичните централи - минус 12.13 процента. За посочения период на 2017 г. ФЕЦ са участвали с 453 967 MWh., докато за тази година - с 398 913 MWh. Тази година се отчита спад при участието на вятърните електроцентрали в разпределителната мрежа с 7.86 на сто - 324 783 MWh за 01.01.2017 г. - 17.06.2017 г. , спрямо 299 270 MWh за периода 01.01.2018 г. - 17.06.2018 г.

При производството на ток от биомаса обаче се забелязва увеличение с 5.95 пункта - 79 600 MWh от 1 януари до 17 юни тази година, спрямо аналогичния период на 2017 г. - 75 129 MWh.

През първите три месеца на годината ВЕЦ-овете са генерирали с 54.70 процента повече електроенергия в сравнение с аналогичния период на 2017 г. През първите пет месеца на изминалата година от ВЕЦ са се произвели 1 706 025 MWh електроенергия, докато за 2018 г. произведеното количество ток е 2 639 270 MWh.