Общият оборот на Българска фондова борса за месец септември достига 161,19 млн. лв. и се увеличава над два пъти (ръст от 115.23%) спрямо предходния месец август, когато беше 74,89 млн. лв. От началото на годината (януари-септември), обаче, оборотът на БФБ-София намалява с близо 21% до малко над 546,4 млн. лева от 691,4 млн. лева. Това показва графичаната информация, публиувана на сайта на оператора.

На годишна база оборотът на борсата през третото тримесечие в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. също се увеличава до малко над 290 млн. лева от 177 млн. лева, или с 64 на сто.

Половината от оборота през септември идва от алтернативен пазар (над 81,3 млн. лева), а 41% - от сегмент "Стандарт" (66,4 млн. лева). Сегментът "Премиум" допринася с близо 6% от оборота, или почти 9,3 млн. лева.

Сделките

През септември на борсата са сключени 6438 сделки, което е с над 7% по-малко в сравнение с броя на сделките през предходния август.

Сделките от началото на годината до края на септември намаляват с близо 38% в сравнение със сделките за същия период на миналата година, показват още данните на оператора.

Топ 3 на най-оборотните акции през септември са "Шелли груп" с 632 сделки, "Софарма" с 589 сделки и "Агрия Груп Холдинг" с 311 сделки.

Индексите регистрират предимно загуби

Основният бенчмарк SOFIX е с минимален ръст през септември спрямо август (+0,01%), докато за периода януари-септември в сравнение с януари-септември 2022 г. индексът добавя 25,64%.

Основен двигател на ръста на индекса за деветмесечието са акциите на "Софарма" (поскъпнали са с почти 26%). На второ място е ПИБ с ръст от малко над 5%, а на трето - "Холдинг Варна" с близо 2%.

Същевременно "Софарма трейдинг" е най-губещата акция от SOFIX през септември, със спад от близо 9%, следвана от "Шелли груп" с малко над 7% и "М+С Хидравлик" с почти 7%.

Широкият индекс BGBX40 спада с 0.14% през септември спрямо август и нараства с 13,84% за деветмесечието в сравнение с деветмесечието на 2022 г.

Равно претегленият BGTR 30 се понижава с 1.08% спрямо предходния месец и се повишава със 7.76 на сто в сравнение с периода януари-септември 2022 година.

Секторният BG REIT е загубил 1.99% на месечна база, но е нараснал с 3.92% на годишна, спрямо трите тримесечия на 2022 година.

През септември (от 18 септември) започна и изчисляването на новия борсов индекс - beamX за компаниите търгувани на пазара за растеж на млки и средни фирми.