Измина втората седмица от началото на военната агресия на Русия в Украйна, а пазарите на акции се разминават в оценките си от нейния ефект както върху цената на акциите, така и върху икономиките в Европа и в света. След първата седмица доминираше песимизмът, породен от страха от неизвестното и неясните сигнали, които се подаваха от правителствата в Западна Европа и САЩ. Все пак война на територията на Европа се води за пръв път след 77-годни от края на Втората световна война.

Докато през втората седмици вече е ясно, че Западът налага санкции, които може да се задълбочат и руската икономика да пострада съществено, затова и инвеститорите залагат на благоприятен изход, но страхът остава най-вече заради нарастващия инфлационен натиск. Това беше водещият мотив за пазарните участници в Западна Европа и София, където борсите приключиха втората пълна седмица на март с печалби, подкрепени от решенията на Европейската централна банка (ЕЦБ) и лидерите на ЕС в края на отминалата седмица относно войната в Украйна.

Регулаторът на еврозоната запази непроменени трите си основни лихви - референтният по кредитите на нула, ставките по депозитите на минус 0.5%, а лихвите по маржин заемите на плюс 0.25%, и ще продължи програмата си за подпомагане на бизнеса чрез изкупуване на нетни активи (APP), като увеличи размера на месечните покупки през второто тримесечие, което е благоприятно за пазарите на акции. Затова пък прогнозата на ЕЦБ за растежа на икономиката на еврозоната се променя в посока надолу - ръст на БВП с 3.7% от предвидените преди това 4.2%, като посочва за аргумент, че възстановяването в региона ще се забави от въздействието на руската инвазия в Украйна върху икономиката на еврозоната.

И въпреки това оптимизмът надделя по борсите в Западна Европа, а и на БФБ в София. По този повод е редно да се отбележи, че все по-често пазарният тренд на БФБ съвпада с този в Западна Европа, което някои пазарни участници свързват с търговията на 200 чуждестранни компании на софийската борса.

Седмичната равносметка

показва, че пазарът на акции в еврозоната приключва с най-висок ръст от началото на настоящата година. Общият европейски индекс на "сините чипове" STOXX 600 отчете повишение от 2.23%, което е най-слабо сред националните индикатори в региона. С най-висок ръст завърши испанският бенчмарк IBEX 35 (+5.46%), следван от германския DAX (+4.07%), френския САС 40 (+3.43%), италианския FTSE MIB (+2.89%) и британския FTSE 100 (+2.33%).

От другата страна на Атлантическия океан доминираше песимизмът, най-вече заради нарастващите цени на енергоносителите, металите и зърното, а това вещае продължителен инфлационен натиск. Опасенията бяха потвърдени от последните данни за инфлацията в САЩ през февруари, обявени на 10 март от Министерството на труда . Потребителските цени са скочили със 7.9% до 40-годишен връх, спрямо 7.5 на сто през януари.

Седмичната равносметка за пазара на акции на "Уолстрийт" в Ню Йорк е загуба и за трите основни индекса: с най-голям спад е технологичния Nasdaq (-3.54%), следван от широкия S&P500 (-2.89%) и индустриалния Dow Jones (-2.00%).

Отминалата седмица на БФБ

Търговията на Българската фондова борса (БФБ) през втората пълна седмица на март (7-11) завърши с повишение и за четирите индекса, след като преди това две поредни седмици българските индикатори регистрираха понижение.

С най-голям седмичен ръст завърши равно претегленият индекс BG TR30 (+1.95%), следван от широкия BG BX40 (+1.47%), имотния BG REIT (+1.58%) и измерителя на българките "сини чипове" SOFIX (+0.85%). В предходната седмица (28 февруари - 4 март) и четирите индекса бяха на минус, като най-голям беше седмичният спад на SOFIX (-5.40%), следван от BGTR 30 (-3.79%), BGBX 40 (-3.77%) и BG REIT (-0.46%).

Освен това, от началото на настоящия месец до 11 март три от четирите индекса са на загуба: SOFIX (-2.67%), BG BX40 (-1.27%), BG TR30 (-0.76%) и само BG REIT e с ръст (+1.71%).

Въпреки обрата на тренда - от губещ към печеливш през втората седмица на март, и четирите измерителя са далеч от своите върхове за настоящата година, достигнати съответно: за SOFIX на 11 януари (максималните 650.71 пункта, спрямо 579.31 пункта към 11 март), за BG BX40 също на 11 януари (145.89 пункта, спрямо 135.62 пункта), за BG TR30 на 8 февруари (711.32 пункта, спрямо 681.61 пункта) и за BG REIT (168.15 пункта, спрямо 167.86 пункта).

От началото на годината равносметката показва, че три от индексите са на загуба и един с печалба: SOFIX (-8.87%), следван от BGBX 40 (-5.61%) и RG TR30 (-0.20%), само BG REIT e с ръст (+2.37%).

Откакто на 13 март 2020 г. беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 март 2021 г., заради коронавирусната пандемия), до 11 март 2022 г. SOFIX e със значителен ръст от 26.59% и оборот от 329 123 798 лева.

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (7-11 март) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба:

- при SOFIX е регистрирано повишение с 0.85%, спрямо спад с 5.40% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 1 121 916 акции за 4 430 199 лева, спрямо 2 779 346 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено повишение с 1.47%, докато в предходната седмица е регистрирано понижение с 3.77%. През отминалите мей работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 810 467 акции за 8 732 800 лева, спрямо 9 284 444 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистриран най-високият ръст от 1.97% четирите индекса, след като в предходната седмица се понижи с 3.79%. През отминалите четири работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 810 467 акции за 8 732 800 лева, в сравнение с 3 822 839 лева седмица по рано;

- имотният BG REIT регистрира повишение с 1.58%, след като в предходната седмица регистрира спад от 0.46 на сто. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 255 399 за 703 916 лева, спрямо 722 344 лева седмица по-рано.

След като и четирите индекса са на печалба,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 63% за печелившите към 36% за губещите и 1 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на печелившите: при емисиите (47% за печелившите към 41% за губещите и 17 на сто без промяна), при обемите обороти (49% за печелившите към 15% за губещите и 36 на сто без промяна) и при сделките (42% за печелившите към 41% за губещите и 2 на сто без промяна).

БФБ отчете по-висок оборот

при реализирани 3 975 сделки с 4 878 057 лота за 19 594 157 лева, спрямо 2 490 сделки с 11 986 938 лота за 12 830 384 лева в предходната седмица (28 февруари-4 март) или с 1 485 сделки повече, а със 7 108 881 лота по-малко, но с 6 763 773 лева повече.

Със сделки за над 200 000 лева завършиха 15 дружества, спрямо 10 в предходната седмица. Най-голям седмичен оборот регистрира Булленд инвестмънтс АДСИЦ (5BDA) с облигации на дружеството за 5 945 000 лева, следвано от Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 531 сделки с акции на дружеството за 2 622 489 лева, Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 557 сделки с акции на дружеството за 1 147 322 лева, Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ (PLG) с 15 сделки с акции за 1 004 118 лева, Софарма АД (SFA) със 185 сделки за 820 293 лева, Алтерко АД (A4L) с 312 сделки за 686 981 лева, Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) със 158 сделки за 608 795 лева, Монбат АД (MONB) с 52 сделки за 590 896 лева, Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) с 13 сделки за 455 040 лева, Син Карс Индъстри АД (SIN) с 216 сделки за 448 702 лева, Екип-98 Холдинг АД (HEKI) с една сделка за 425 390 лева, Тексим Банк АД (TXIM) с 10 сделки за 369 000 лева, Неохим АД (NEOH) със 172 сделки за 304 867 лева, Илевън Кепитъл АД (11C) със 152 сделки за 292 382 лева.

Прави впечатление, че в групата на най-оборотните емисии попадат общо 5 дружества от предходната седмица, като четири от тях за трета поредна седмица: Агрия Груп Холдинг АД (AGH), Доверие Обединен Холдинг АД (DUH); Алтерко АД (A4L) и НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7), а петото дружество е Софарма АД (SFA), което е за втора поредна седмица сред най-оборотните емисии. За отбелязване е, че сделките с акциите и облигациите на посочените пет дружества за общо 6 666 276 лева формират 34.02% от седмичния оборот на БФБ.

Топ 5 на най-печелившите акции

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 28.19% и седмичен оборот от 2 622 489 лева, при последна цена от 19.100 лв./акция и пазарна капитализация от 129 880 000 лева;

- Неохим АД (NEOH) е с повишение от 15.61% и седмичен оборот от 304 867 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-губещите емисии със спад от 18.78%, при последна цена от 40.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 106 174 320 лева от 91 840 787 лева в предходната седмица;

- Арома АД (AROM) е с нарастване от 15.31% и седмичен оборот от 13 671 лева, при последна цена от 1.130 лв./акция и падзарна капитализация от 17 505 767 лева;

- американската фармацевтична компания Pfizer Inc. (PFE) с ръст от 12.87% и седмичен оборот от 27 121 евро, при последна цена от 45.600 евро/акция;

- Алтерко АД (A4L) с повишение от 11.04% и седмичен оборот от 686 981 лева, при последна цена от 18.100 лв./акция и седмичен оборот от 325 799 982 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

- Син Карс Индъстри АД (SIN) е начело на групата на най-губещите акции със спад от 21.29% и седмичен оборот от 448 702 лева, след като и в предходната седмица беше сред най-губещите емисии с понижение от 16.87% и седмичен оборот от 10 566 лева, като за отминалите пет работни затвори търговията при последна цена от 0.710 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 14 586 005 лева спрямо 18 530 389 лева в предходната седмица;

- Булленд инвестмънтс АДСИЦ (LAND) е с понижение от 15.03% и седмичен оборот от 12 678 лева, при последна цена от 0.650 лв./акция и пазарна капитализация от 9 755 281 лева;

- китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) е със спад от 10.79% и седмичен оборот от 33 426 евро, при последна цена от 82.250 евро/брой;

- американската Facebook Inc. (FB2A) е със загуба от 7.74% и седмичен оборот от 13 245 евро, при последна цена от 172.420 евро/акция;

- Смарт Органик АД (SO) е със спад от 7.43% и седмичен оборот от 67 651 лева, при последна цена от 16.200 лв./брой и пазарна капитализация от 167 022 000 лева.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.Купи билет