На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 45/21.08.2023 г. е взето следното решение: "Съгласно чл. 15, т. 2 от Правилата за изчисляване на индекси на БФБ, Съветът на директорите на БФБ АД одобрява Правила за изчисляване на индекс на дружествата на Пазар beam (beamX)", съобщи на интернет страницата си Борсата.

За начална дата на изчисляването на индекс на дружествата на Пазар beam (beamX) e определена 18.09.2023 г. при начална стойност от 100 пункта.

Емисиите акции, които ще участват в базата на индекса beamX, ще бъдат определени на заседание на Комисията по индексите на 04.09.2023 г. и приети на последващо заседание на Съвета на директорите на БФБ.

Пазарът beam стартира на 21 януари 2021 година с първото IPO - дебюта на Биодит АД. Организиран е от Българска фондова борса (БФБ) и дава възможност на малкия и среден бизнес за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предоставя сходни предимства на тези на публичните компании. Борсата получи одобрение за организирането на пазара beam от Комисията за финансов надзор в края на 2018 г., като търговията на него се осъществява на същата търговска платформа T7®, и при същите правила за търговия като тези на Основния пазар на БФБ.

В момента на пазара beam се тъгуват инструменти на 17 дружества - 16 с акции и едно, което пласира облигации - Финансова къща Логос-ТМ АД.

Правилата за изчисляване на индекс на дружествата на пазар beam (beamX) са налични на интернет страницата на Борсата.

Индексът beamX ще е петият за БФБ, след: измеритнелят на бълтарските сини чипове Sofix (от 20.10.2000 г.), широкият BGBX 40 (02.01.2014), равно-претегленият BGTR 30 (03.09.2007) и отрасловият BG REIT (03.09.2007).