Европейският пазар на фотоволтаична слънчева енергия (ЕС-27) ще нарасне през тази година с 11 % и обемът му ще достигне 18,7 ГВт нови инсталации. Това е най-добрият резултат от 2011 година и втори за цялата история. Прогнозата е на европейската асоциация Solar Power Europe, в която членува и Българската фотоволтаична асоциация (БФА) в доклад за развитие на сектора на територията на Европейския съюз (EU Market Outlook) за периода 2020 - 2024 г.

Към края на 2020 година, установената мощност на европейската слънчева енергетика ще достигне 137,2 ГВт.

3e-news.net

Най-голям пазар в Европа отново е Германия, където през 2020 г. са въведени по предварителни данни 4,8 ГВт фотоволтаични централи. След нея се нарежда Нидерландия, която е добавила 2,8 ГВт. Испания, която е била лидер на пазара през миналата година е изградила 2,6 ГВт, от които почти 1,5 ГВт са били построени на базата на преки договори за покупко-продажба на енергия (PPA), тоест извън рамката на системата за държавна подкрепа и развитие на ВЕИ.

Четвърта е Полша, която е изградила рекордните 2,2 ГВт, а сред водещата петорка се нарежда и Франция, която е добавила 945 МВт, като мощността на слънчевите й централи надхвърля 10 ГВт.

Асоциацията прогнозира, че през 2021 година в Европа ще бъдат построени 22,4 ГВт слънчеви електроцентрали, а през 2022 година - 27,4 ГВт. Очакването за 2023 година е за слънчеви мощности от порядъка на 30,8 ГВт, а за 2024 година - 35 ГВт.

Това ще доведе до обща установена мощност на фотоволтаичните слънчеви централи до 252 ГВт към края на разглеждания период (според централния сценарий. Сценариите, които разглежда о SolarPower Europe са три).