Нови правила за данъка върху добавената стойност (ДДС) при онлайн пазаруването в ЕС влизат в сила от 1 юли, съобщи Европейската комисия.

Новите правила ще засегнат онлайн продавачите и пазарите в ЕС и по света, доставчиците на пощенски услуги, митническите и данъчните администрации и потребителите. От 1 юли ще бъдат въведени промени в начина, по който ДДС се начислява върху онлайн продажбите, независимо дали потребителите купуват от търговци в ЕС.

Досега стоките на стойност под 22 евро, внасяни в ЕС от чужди дружества, са освободени от ДДС. Това освобождаване се отменя и ДДС ще се начислява върху всички стоки, внасяни в ЕС.

Проучвания показват, че с досегашното изключение се злоупотребява и продавачи извън ЕС етикетират неправилно пратки със стоки, за да се облагодетелстват. Този пропуск позволява на такива дружества да се възползват за сметка на европейските и струва на бюджета на ЕС около 7 милиарда евро годишно и по-голяма данъчна тежест за другите данъкоплатци.

Досега онлайн продавачите трябваше да са регистрирани по ДДС във всяка държава от ЕС, където имат оборот над определен общ праг, различен в отделните страни. От 1 юли тези различни прагове ще бъдат заменени с един общ за ЕС праг от 10 000 евро, над който ДДС трябва да бъде платен в държавата, където се доставят стоките.

За да се опрости работата на тези дружества и да се улеснят продажбите им в други държави от ЕС, онлайн продавачите вече могат да се регистрират в електронен портал, от който да изпълняват всички свои задължения по ДДС за продажбите си в Общността. Прагът от 10 000 евро се прилага от 2019 г. за електронните услуги, продавани онлайн.

Търговците ще могат да се регистрират в собствената си държава и на собствения си език. След като се регистрира, онлайн търговецът на дребно може да уведомява за ДДС и да го плаща в системата за всички свои продажби в ЕС, като подава тримесечна декларация. ДДС ще се пренасочва към съответната държава от ЕС с помощта на системата, се уточнява в съобщението.

Въвеждането на системата при внос за продавачи от държави извън ЕС ще им позволи лесно да се регистрират за целите на ДДС, така че правилният размер на данъка да достига до държавата, където е дължим. За потребителите това означава много по-голяма прозрачност и ДДС да бъде част от продажната цена. Така би трябвало да отпаднат исканията за допълнително плащане от митници или куриерски служби, когато стоките пристигат в държавата на купувача, пояснява Комисията.

Действащите към момента правила бяха въведени през 1993 г. и не отчитат ръста на електронната търговия от последните години. Пандемията допълнително ускори бурното развитие на онлайн търговията на дребно, отчита ЕК. Промените целят дължимият ДДС върху онлайн продажбите да се плаща в държавата на потребителя.