Експортът на природен газ от Азербайджан през януари-февруари 2021 година е достигнал 3.3 млрд. куб. м, което е с 32% повече спрямо същия период на миналата година. Доставките за Турция са се увеличили с 15.6 % - до 2 млрд. куб. м. Освен това, експортът на газ за Европа е бил от порядъка на 783 млн. куб. м, за Гърция - 497 млн. куб м, съобщават от Министерството на енергетиката в Баку.

Каква част от износа за Европа се доставя за България не е посочено, но страната ни получава природен газ от Азербайджан от 31 декември 2020 година. До началото на октомври следващата година азерски природен газ ще получаваме през временна възможна точка на доставка - "Кулата", която свързва газопровода TAП с гръцката газопреносна система, съобщи в края на миналата година правителствената информационна служба.

По газопровода TANAP за Турция през януари-февруари 2021 г. са били доставени 919 млн. куб м. Газ от Азербайджан за Турция се доставя само от находището Шах-Дениз в рамките на Фаза 1 и Фаза - 2 от неговата разработка. Доставките се осъществяват по Южнокавказкия газопровод Баку-Тбилиси-Ерзерум и по газопровода TANAP. Само по TANAP за Турция са били доставени през януари-февруари 919 млн. куб. метра.

3е-news.net