Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще отвори за кандидатстване мярка по Плана за възстановяване и устойчивост - над 212 млн. лв. за развитието на индустриални зони и паркове в България. Приоритетно ще бъдат разглеждани проекти в Северна България.

Минималният размер на безвъзмездната помощ за проект ще е 3 млн. лв., а максималният - 40 млн. лв., заяви Анна Лютакова, директор на дирекция "Инструменти за икономически растеж" в МИР. Тя беше гост в шестия епизод на Подкаста за иновации и растеж на министерството.

Лютакова обяви, че процедурата в момента е на обществено обсъждане, като се очаква след като то приключи на 23 март и бъдат отразени всички получени коментари, кандидатстването да стартира през месец април изцяло електронно, през ИСУН.

Директорът на дирекция "Инструменти за икономически растеж" посочи, че оператори на индустриални зони и паркове могат да кандидатстват с инфраструктурни проекти за пътища, ЖП-връзки и други елементи на довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура, сгради за лаборатории за научни изследвания и изграждане на зарядни станции за електромобили.

"По "Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции" ("AttractInvestBG")" ще могат да кандидатстват всички оператори на всички индустриални зони и паркове в страната - държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап на развитие", обяви тя. По думите й, кандидатите могат да участват индивидуално - за вътрешната инфраструктура в парка или зоната, или в партньорство с общини, Агенция пътна инфраструктура, Национална компания "Железопътна инфраструктура" или ВиК оператори - за довеждащата инфраструктура до парка или зоната.

Лютакова изтъкна, че Индустриалните зони и паркове са място за привличане на инвестиции и са основен инструмент за реиндустриализация и откриване на нови производства и работни места у нас. "Целта на инвестициите по мярката е да се създадат благоприятни условия за инвеститорите чрез изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура", коментира тя. Лютакова подчерта, че един от основните критерии в оценката на проектите по процедурата е да се докажат заявен инвеститорски интерес, брой на инвеститорите, които ще бъдат привлечени в парка, и брой на новоразкритите работните места по проектите им. "Приоритет ще се отдава на кандидати в Северна България с цел балансираното развитие на страната, за да се преодолеят регионалните дисбаланси", допълни тя.

Лютакова заяви, че фокусът на мярката е да се подобри инфраструктурната свързаност. "Безвъзмездните средства ще се отпускат за изграждане, реконструкция и рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура до границите на индустриалния парк или зона - пътни и железопътни връзки, преносни проводи и съоръженията към тях (водопровод и канализация, електропроводи, физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронни съобщителни мрежи и др.). Ще може да се кандидатства и за изграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна техническа инфраструктура в границите на индустриалния парк или зона - улици, алеи, паркинги, площади, железопътни линии, преносни проводи и съоръжения и др., поясни Лютакова.

Тя добави, че по програмата ще може да се финансира и научно-изследователска (иновативна) инфраструктура - изграждане, реконструкция и преустройство на сгради и помещения за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност, иновации и технологичен трансфер, лаборатории за изпитвания и тестове, свързани с дейността на предприятията на територията на индустриалната зона или парк. Мярката дава възможност и за изграждане на екологична вътрешна инфраструктура - зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили.

Процедурата е публикувана за обществено обсъждане на 23.02.2023, като предложения и коментари могат да се изпращат до 23 март включително в системата ИСУН 2020, раздел "Процедури за БФП" - "Национален план за възстановяване и устойчивост", "Процедури за обществено обсъждане":