Над 750 млн. лв. от средствата на данъкоплатците ще се изразходват от частните болници непрозрачно, след като парламентът отхвърли европейските изисквания частните лечебни заведения да провеждат открити търгове за финансираните от Здравната каса лекарства, консумативи, медицински изделия др., изтъкна в свое съобщение Министерството на финансите (МФ).

МФ отбеляза, че неговото предложение за промяна в Закона за обществените поръчки (ЗОП), което беше отхвърлено при гласуването в Народното събрание (с гласовете на ГЕРБ-СДС, ДПС, "Възраждане" - които обърнаха вота си при прегласуването, БСП и ИТН - б.р.), беше и частните болници, които ползват пари от Здравната каса, да прилагат ЗОП при техните покупки.

Според анализ, изготвен от МФ, през 2022 г. българските данъкоплатци, чрез вноските си в Здравната каса, са заплатили 2,04 млрд. лв. на всички болници в страната за осигуряване на лекарства, консумативи, медицински изделия и др. Тази сума не включва заплащане на труда на медицинските специалисти в частните, държавни и общински болници, а само парите на данъкоплатците, които се ползват за стоките и услугите, които болниците закупуват от външни доставчици. Поне 750 млн. лв. от тях, или 37% от тези над 2 млрд. лв., българските данъкоплатци, чрез Здравната каса, заплащат на частни болници.

Независимо че болниците са собственост на частни лица, тези средства са публичен ресурс и е задължително да се разходват прозрачно, в условията на равнопоставеност и свободна конкуренция, което се постига чрез доставки по Закона за обществените поръчки, подчертаха от МФ. И посочиха, че именно затова Европейският съюз е въвел изискване всички болници, които разходват публични средства, да прилагат при покупките си правилата на ЗОП, независимо дали са частна, общинска или държавна собственост.

С отхвърленото от депутатите предложение за промени в Закона за обществените поръчки се дава право на частните болници да продължават да разходват тези средства на данъкоплатците без конкуренция, публичност и прозрачност, които да гарантират оптимални цени. Това беше гласувано, независимо че срещу страната ни е започнала процедура за нарушение на европейското право, във връзка с прилагането на това изключение досега.

Графика: Министерство на финансите

Конкретен пример за острата нужда от свободна конкуренция при разходване на парите на данъкоплатците е доставката на лекарственото вещество "Пеметрексед", което се използва при лечение на рак на белия дроб. През май месец 2023 г. Здравната каса е заплатила на частните болници общо 138 887 лв. за това лекарство, а за почти същото количество в държавните болници - само 9638 лв., т.е. цената на единица лекарствено вещество е 12,4 пъти по-висока в частните болници. Това не е изолиран случай, а тенденция, която се отчита при много от доставките на лекарства, медицински изделия и консумативи, заключи Министерството на финансите.