Две енергийни компании и трима производители на автомобили подеха инициативата H2Accelerate за масово използване на камиони на водород с нулеви емисии. Shell, Daimler Truck, IVECO, OMV и Volvo Group се ангажираха да работят заедно, за да създадат условия през втората половина на десетилетието по пътищата на Европа да се движат най-малко 10 000 камиона на водород.

След като все повече правителства и бизнеси се обединяват около обща визия за енергийна система с нулеви емисии, участниците в H2Accelerate вярват, че водородът ще бъде ключово гориво за пълната декарбонизация на тежкотоварния транспорт.

Масовото използване на камиони на водород се очаква да създаде нови индустрии: съоръжения за производство на водород с нулеви емисии, мащабни системи за доставка на водород, мрежа от станции за зареждане на течен и газообразен водород с голям капацитет, както и производство на тежкотоварни автомобили на водород.

Създателите на проекта H2Accelerate смятат, че синхронизираните инвестиции в сектора през следващото десетилетие ще създадат условия за масово въвеждане на тежкотоварни превозни средства на водород, което се изисква, за да се изпълни амбицията на европейско ниво за нулеви нетни емисии до 2050 г.

Очаква се продължителното разрастване на този бизнес да започне с няколко групи клиенти, готови отсега да поемат ангажимент за транспорт, базиран на водород. По всяка вероятност тези автопаркове ще оперират в регионални клъстери и по европейските коридори, които притежават голям капацитет и достатъчно станции за зареждане. В рамките на десетилетието тези клъстери могат да бъдат свързани помежду си, за да се изгради паневропейска мрежа.

3e-news.net