След като за пръв път преди пет дни стойността на договорите за изкупуване на квотите за въглероден диоксид през декември удариха над 50 евро за тон, увеличавайки се над два пъти в сравнение с нивото до началото на пандемията от коронавируса, в понеделник 10 май вече са и над това ниво - от 51.82 евро за тон. Така се затвърждава тенденцията за постоянен ръст на квотите на СО2 в Европа

От декември миналата година трендът на цените на квотите е възходящ, а това тревожи големите потребители и енергоинтензивните индустрии. Анализаторите отбелязват необходимостта от наличието на ефективна стратегия от страна на потребителите за диверсификация на консумираната електроенергия. Те виждат такава възможност в ефективното използване на собствени възобновяеми източници на енергия (ВЕИ), но подчертават ролята на договорите за изкупуване на електрическа енергия (PPA), чрез който се уреждат отношенията между производителите и купувачите на електрическа енергия. Засега, обаче, голяма част от потребителите изглежда не са готови за това, особено в сектора на енергоинтензивните индустрии. Високата цена на емисиите прави пазара на електроенергия като цяло непрогнозируем, въпреки опитите за хеджиране на риска от страна на големите потребители.

На този фон притеснение продължава да поражда и повишаващата се цена на природния газ на нидерландският хъб TTF (на пазар ден напред), започнала от средата на януари. В последния работен ден на април, по данните на ICE цената на фючърсите на TTF за юни бяха на ниво от 23.300 евро за MWh. В ранния следобед на 10 май, цената на TTF вече е на ниво от 25.00 евро за MWh, увеличавайки се със значителните 4.423 %.

На този фон, нивото на запълване на европейските подземни газохранилища остава слабо, въпреки че според данните на международната организация Gas Infrastructure Europe (GIE) вече се наблюдават по-стабилни нива на нагнетяване. Най-общо за газов ден 3 май нивото на запълване на европейските газохранилища е до 0.24 % или 341.1998 TWh. Конкретно за България данните сочат, че нивото на запълване вече нараства до 0.41 % или 0.8498 TWh.

3е-new.net