42 дни преди датата за Брекзит 29 март 2019 година, експерти определиха къде ще имаме най-големи проблеми, ако Лондон напусне ЕС без сделка. Според Halle Institute for Economic Research това е пазарът на труда.

Експертите са анализирали 56 промишлени сектора в 43 държави и са пресметнали къде ефектът на Брекзит без сделка ще е най-силен. Сметките им показват, че редица от тези държави ще загубят стотици хиляди работни места, което със сигурност ще се отрази и на икономическото им развитие.

Ето и класацията:

1. Германия - застрашена е да загуби 102 900 работни места.

Основните отрасли на немската икономика са машиностроенето, химическата промишленост, автомобилостроенето и въгледобива. Оказва се, че най-големите концерни на страната - Volkswagen, BMW, Daimler, Bayer, BASF, Henkel Group, конгломератът Siemens, E.ON и RWE и Bosch имат филиали и производствени центрове по целия свят, в това число и във Великобритания. Точно те ще се окажат застрашени, поради митнически проблеми на произвежданата в тях продукция. А и пазарът в Обединеното кралство е платежоспособен, на него се продава значителна част от продукцията на Германия. Ако той стане трудно достъпен, това ще съкрати производството и работни места.

2. Китай -застрашени работни места 58 800.

Китайският износ за Великобритания ще намалее, ако страната излезе без сделка от ЕС. Нови мита, липса на отделно търговско споразумение ще ограничат вноса на китайски стоки - от чугун и алуминий до цимент, платове и електроника.

3. Франция - застрашена е да загуби 49 800 работни места.

Франция е държава, където за икономиката най-важно значение има секторът на услугите и леката промишленост. Ако бъдат въведени визи, британските граждани, посещаващи страната ще намалеят чувствително. Износът на типично френски продукти - вино, сирена и млека - в Обединеното кралство също ще намалее.

4. Полша - застрашена е да загуби 46 500 работни места.

Полша изнася предимно продукти и храни във Великобритания, така че секторът на земеделието може да се окаже с проблеми на един от най-големите си пазари. Освен това, поляците, работещи на Острова са многобройна група и ако част от тях загубят работата си, ще трябва да се върнат и да увеличат безработните в собствената си старана, а оттам - и парите за социални нужди.

5. Италия - може да загуби 46 200 работни места.

Великобритания е третият по обем търговски партньор на Италия. Страната внася на Острова автомобили, произведения на млечната промишленост, вина, зехтин. Тук идват и много британски туристи, а един Брекзит без сделка ще намали както износа, така и туристическия поток.