През последните месеци се наблюдава тенденция за заблуда на инвеститорите във финансови инструменти, като се регистрират дружества с наименования, наподобяващи тези на лицензирани от Комисията за финансов надзор, съобщава КФН.

Наименованията често съдържат името на лицензирания инвестиционен посредник като се добавят означения "ФРОНТ ОФИС" или други думи, които могат да създадат заблуда в инвеститорите, че това дружество е надлежно лицензирания от Комисията за финансов надзор.

Комисията предупреждава инвеститорите, че получател на всяко плащане, което е възникнало от договорните отношения между клиента и инвестиционния посредник, трябва да бъде именно инвестиционния посредник и по банкова сметка, на която е титуляр именно инвестиционния посредник.

Парични средства, преведени по сметка на лице, различно от инвестиционния посредник, няма да могат да бъдат обект на защита от Фонда за компенсиране на инвеститорите, пише в съобщението.