Призив към Европейската комисия да се забрани изхвърлянето на изведени от употреба вятърни турбини в Европа от 2025 година отправи Европейската асоциация за вятърна енергетика (WindEurope). Това стана по време на годишния конгрес на Испанската асоциация за вятърна енергетика (AEE), на която генералният директор на WindEurope Джилс Диксън и генералният директор на АЕЕ Хуан Фирхилио Маркес.

Европейската вятърна енергетика се задължава да използва повторно, да рециклира или възстановява 100 % от изведените от експлоатация перки. В същото време индустрията се ангажира да не изпраща изведените от употребя вятърни турбини в Европа за депониране в страни извън нейните граници.

Неотдавна няколко водещи компании обявиха амбициозни планове за преработката на вятърни перки. Забраната за сметища за вятърни турбини още повече ще ускори развитието на устойчиви технологии за преработката на композитните материали. Датската компания Vestas съобщи за разработената нова технология за преработка и повторно използване на термореактивни композити - материали, използвани за направата на перките на вятърните турбини.

В бъдеще забраната ще бъде разширена и ще обхваща и други големи композитни компоненти от вятърните турбини.

"Вятърната енергия е зелена технология. Устойчивостта е част от нашето ДНК. Ето защо непрекъснато се стремим да намаляваме въздействието ни върху околната среда. Забраната за депонирането на перки на вятърни турбини ще помогне за ускоряване развитието на екологични технологии за рециклиране. В Австрия, Финландия, Германия и Холандия вече имат забрана за депа за перки. Но ние призоваваме Европейската комисия да предложи съгласуван европейски подход", аргументира искането главният изпълнителен директор на WindEurope.

По данни на организацията, в момента продължителността на живота на вятърен парк на сушата е около 20-25 години.

85-90 % от общата маса на вятърните турбини вече се рециклира. Повечето от компонентите, включително стомана, цимент, медна тел, електроника и задвижващи механизми се преработват. Композитните вятърни перки, обаче, са по-трудни за рециклиране. Причината - слабо развитите технологии за рециклиране на композитните материали и тяхното оползотворяване.

Вятърната енергетика не е основен потребител на композитните материали. Те са важни за сектори като авиацията, автомобилостроенето, морския транспорт, въздухоплаването, спортното оборудване, строителството. Все повече компании предлагат услуги за преработка на композитни материали, но тези решение не са достатъчно напреднали и достъпни за използването им в промишлеността. За да се случи това, ще са необходими усилия и от страна на политиците, както и на предприятията за преработка.

"Като индустрия сме решени да бъдем в челните редици на една устойчива кръгова икономика. Перките на вятърните турбини не са токсични и безопасни за изхвърляне, но ние вярваме, че това е загуба на ценни ресурси", смята генералният директор на АЕЕ Хуан Маркес.

3е-news.net