Конвенционалните енергийни активи, каквито са въглищата, природния газ, ядрени и водноелектрически централи, са били постоянно и "силно" надценявани, създавайки масивен балон, който може да надхвърли 1 трилион щатски долара до 2030 г. Това е записано в нов доклад на независимия мозъчен траст Rethinx, създаден съвместно от футуриста от Станфордския университет Тони Себа, който е смятан за един от малкото глобални анализатори, които правилно прогнозират спадащите разходи за слънчева енергия през последното десетилетие.

В новия доклад, в който съавтор е научният сътрудник на Rethinx Адам Дор, се анализират по-широкият пазар, който получава грешна оценка на енергията не само при падащите разходи за слънчева енергия, вятър и батерии (SWB), но и истинска стойност или изравнени разходи за енергия (LCOE) на конвенционалните енергийни мощности.

"От 2010 г. конвенционалните LCOE анализи последователно надценяват бъдещите парични потоци от въглища, газ, ядрени и водноелектрически активи, като се игнорират въздействията и смущенията при производството от слънце, вятър и батерии и се приема висок и постоянен фактор на капацитета", се казва в доклада.

Къде грешат анализаторите при предположенията си за конвенционалните енергийни централи? Предположението им е, че те ще могат успешно да продават същото количество електроенергия всяка година от днес до 2040 г. и след това.

3е-news.net

Според доклада, това предположение е неправилно поне от 10 години. По-скоро производителността на конвенционалните електроцентрали ще продължи да намалява, тъй като конкурентният натиск от почти нулеви пределни разходи при слънчевата енергия, наземните вятърни централи и акумулаторните батерии продължава да нараства експоненциално в световен мащаб.

"Основните анализи на LCOE по този начин изкуствено подценяват разходите за електроенергия на потенциални въглищни, газови, ядрени и водноелектрически централи въз основа на неверни предположения за техния потенциал да продължат да продават фиксиран и висок процент от произведената от тях електроенергия през следващите десетилетия", се казва още в доклада.

По този начин те са завишили стойността на тези парични потоци и са отчели далеч по-ниски LCOE, отколкото е действително оправдано... и така се помага да се създаде балон в конвенционалните енергийни активи в световен мащаб, който може да надхвърли 1 трилион долара до 2030 година.

Основната част от проблема, отбелязват авторите на доклада, се крие в постоянното недооценяване на намаляващите разходи на новите енергийни технологии, заедно с недооценката на скоростта, с която все по-евтините и умни нови технологии ще направят конвенционалните централи за производство на енергия излишни.