Министерският съвет взе решение за отмяна на националната забрана за внос на определени стоки с произход от Украйна, съобщи правителствената пресслужба.

На 19 април т.г. служебното правителство забрани вноса на около 30 вида хранителни стоки от Украйна.

Премахването на националната забрана е в резултат на постигнатото принципно общоевропейско решение на проблема. На последното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, проведено на 25 април 2023 г., България се съгласи с предложения от Европейската комисия пакет от мерки за стабилизиране на пазара, които ще бъдат приложени при вдигане на националните забрани, се казва в съобщението.

Отбелязват се и част от мерките:

  • втори финансов пакет за подкрепа на фермерите от най-засегнатите държави в размер на 100 млн. евро;
  • активиране на извънредни защитни мерки по сега действащия Регламент за автономните търговски мерки (Регламент (ЕС) № 870/2022) за 4 продукта (пшеница, рапица, слънчогледово семе и царевица), чийто внос от Украйна временно се забранява. Европейските мерки целят да облекчат логистичните затруднения, засягащи тези продукти, в България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия. Те влизат в сила от 2 май, като ще важат поне до 5 юни 2023 година;
  • извършване на редовен мониторинг от ЕК на други стоки и при наличие на сътресение на пазара, да се пристъпи към стартиране на процедура за въвеждане на защитни механизми;
  • мерки за подобряване на логистиката и транзита на стоки от Украйна.

България активно участва в преговорите между Европейската комисия и засегнатите държави от увеличения внос на стоки от Украйна през последните дни, така че да се стигне до балансирано решение, отразяващо интересите на страните членки, се отбелязва в съобщението.

Отмяната на забраната за внос на определени стоки с произход от Украйна, се счита от датата, след влизане в сила на европейската забрана (2 май 2023 г.).

По-рано днес по време на изслушване по темата в Народното събрание министърът на земеделието Явор Гечев изтъкна и главният проблем: националната продукция е прекалено голяма и България трудно ще я реализира. По думите му имаме за около 3 милиарда евро продукция, която ние трудно ще реализираме. Министърът каза също така, че каквито и да са компенсациите от Европейската комисия, те няма да стигнат.

Гечев подчерта, че временната забрана за украински безмитен внос на четирите култури от Украйна не се отнася до вече сключени договори и заварени сделки. По отношение на компенсациите министърът каза, че страната ни ще получи 10 млн. евро допълнително (от предвидените общо за петте държави 100 млн. евро).